NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – september 2011

Starkt kvartal drivet av organisk tillväxt

Tredje kvartalet 2011

– Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 21,7 % till 111,4 (91,6) MSEK

– Rörelseresultatet uppgick till 34,0 (34,1) MSEK

– Rörelsemarginalen var 30,5 (37,2) %, 36,5 % exkluderat kostnader om 6,7 MSEK
relaterade till tidigare ledande befattningshavare

– Resultat efter skatt uppgick till 31,0 (30,0) MSEK

– Vinst per aktie uppgick till 0,78 (0,76) SEK före och efter utspädning

– Tre nya licensavtal tecknades och fem nya kunders kasinon driftsattes

Niomånadersperioden 2011

– Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 14,1 % till 306,5 (268,7) MSEK

– Rörelseresultatet uppgick till 87,5 (102,7) MSEK

– Rörelsemarginalen var 28,5 (38,2) %, 30,7 % exkluderat kostnader om 6,7 MSEK
relaterade till tidigare ledande befattningshavare

– Resultat efter skatt uppgick till 79,0 (91,4) MSEK

– Vinst per aktie uppgick till 2,00 (2,31) SEK före och efter utspädning

– Fem nya licensavtal tecknades och nio nya kunders kasinon driftsattes

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Intäktstillväxten för tredje kvartalet var, rensat för valutaeffekter, 24,1
procent jämfört med tredje kvartalet 2010. Förstärkningen av den svenska
valutan har motverkat intäktsökningen i SEK som uppgick till 21,7 procent.

Antalet speltransaktioner uppgick under tredje kvartalet till 2,2 miljarder
vilket är en ökning med 13,5 procent jämfört med föregående kvartal och 53,5
procent jämfört med samma period 2010.

Under juli 2011 trädde en ny lagstiftning i kraft avseende onlinespel i
Italien. Net Entertainment har tecknat avtal med flertalet större operatörer
för den Italienska marknaden. Gioco Digitale var först ut att driftsättas,
följt av Unibet och Betclic. Microgame driftsattes i slutet av kvartalet.

Net Entertainments strategiska satsningar fortlöper väl och är nödvändiga för
att stärka leveranskapaciteten i takt med att bolaget växer, marknaden mognar
och kunderna blir allt fler och större. Dessutom ställer omregleringen av
onlinemarknaden omfattande krav som måste mötas men samtidigt skapar det stora
affärsmöjligheter. Arbetet med att utveckla mobilspel har fortsatt under 2011
och de första spelen förväntas lanseras under fjärde kvartalet.

Under kvartalet lämnade Johan Öhman sin post som verkställande direktör i
bolaget. Under pågående rekrytering av ny VD har Björn Krantz antagit rollen
som tillförordnad VD och koncernchef. Björn var tidigare försäljningsdirektör
och tillika VD för Net Entertainment Malta Ltd, ansvarsområden han nu är
tjänstledig från.

Kommentarer från Björn Krantz, tillförordnad VD

Att anta positionen som tillförordnad VD och koncernchef i Net Entertainment
under ett starkt kvartal med flertalet positiva händelser har varit mycket
spännande och inspirerande. Intäkterna ökade med 21,7 procent jämfört med
föregående år vilket är ett resultat av stark kasinoutveckling hos befintliga
licenstagare kombinerat med driftsättning av fem nya kunder, både på nya och
befintliga marknader. Dessutom tecknade Net Entertainment avtal med tre nya
kunder under kvartalet, däribland med G.Matica som fokuserar på den italienska
marknaden.

Net Entertainment driftsatte sin första kund på den nyligen reglerade
italienska marknaden den 18 juli, följt av ytterligare tre kunder senare under
kvartalet. Det initiala utfallet har varit i linje med våra förväntningar och
vi börjar nu se resultat från de investeringar och insatser vi gjort för att
etablera en närvaro i Italien. Jag ser fram emot den framtida utvecklingen i
takt med att vi driftsätter ytterligare licenstagare samt att marknaden
förbereder för kommersiell start av spelautomater (slots), vilket förväntas ske
under första halvåret 2012.

Lokal reglering av industrin pågår och vi övervakar och utvärderar
kontinuerligt varje marknad individuellt för att bedöma effekten för bolaget,
både från ett finansiellt, organisatoriskt och strategiskt perspektiv. Vad
gäller de senaste regulatoriska initiativen i Danmark arbetar vi nu med
planering av nödvändiga system- och spelanpassningar med avsikt att etablera
oss på den lokala marknaden som förväntas öppna i början av 2012.

Utvecklingen av mobilspel har nått slutskedet av sin testfas och spelen
förväntas kunna lanseras före årsskiftet. Mobilspel är ett naturligt komplement
till vår befintliga produktportfölj och kommer att skapa en ny kanal för
ytterligare intäktsströmmar. Två av våra mest framgångsrika slotspel, Gonzo’s
Quest och Jack Hammer, kommer båda att ingå i den initiala lanseringen.

I slutet av september betalade spelet Mega Fortune ut en jackpot på 11,7
miljoner euro till en lycklig 20-årig man från Norge vilket gör jackpotten till
den största någonsin inom onlinespel. Vi lanserade även ett nytt platinumspel
under kvartalet, Robin Hood, som karaktäriseras av det absolut senaste inom
grafik, animationer och matematisk design. Vi fortsätter att tänja gränserna
inom spelunderhållning och vi har ett starkt engagemang att erbjuda våra
licenstagare de mest spännande spelen för att maximera upplevelsen för
spelaren.

Vår strategi att etablera oss i Storbritannien står fast och som tidigare
kommunicerat tecknade vi i oktober avtal med Sky Betting and Gaming för
leverens av kasinospel vilket ytterligare stärker vår närvaro i Storbritannien.

Vi följer vår strategiska plan och fortsätter att investera i operationellt och
produktmässigt ledarskap vilket säkerställer vår konkurrenskraft och långsiktig
lönsam tillväxt. Jag ser fram emot Net Entertainments framtid som erbjuder
stora möjligheter.

För ytterligare information vänligen kontakta;

Björn Krantz, T.f. VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
bjorn.krantz@netent.com

Om Net Entertainment
Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer. Net
Entertainments kasino är ett komplett spelsystem omfattandes både ett
kraftfullt administrationsverktyg och en fullständig uppsättning högkvalitativa
spel. Operatörerna erhåller en anpassad systemlösning som är lätt att
integrera, vilket minimerar tiden mellan installation och driftsättning samt
säkerställer en kostnadseffektiv drift. Net Entertainment är noterat på Nasdaq
OMX Stockholm (NET-B). Mer information om Net Entertainment finns på
www.netent.com.