NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – september 2013

Citat från VD, Per Eriksson

– Tredje kvartalet utvecklades starkt då vi driftsatte hela nio nya kunder och
tecknade avtal med fem nya kunder, däribland med speloperatörerna Ladbrokes och
William Hill som är två av de största operatörerna i världen. Ett ramavtal
tecknades även med plattformsleverantören GTECH.

Tredje kvartalet 2013

— Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 25,0 % till 153,1 (122,5) MSEK
— Rörelseresultatet uppgick till 44,5 (36,1) MSEK
— Rörelsemarginalen var 29,1 (29,5) %
— Resultat efter skatt uppgick till 39,4 (30,8) MSEK
— Vinst per aktie uppgick till 0,99 (0,78) SEK både före och efter
utspädning
— Fem licensavtal med nya kunder tecknades, nio nya kunders kasinon
driftsattes

Niomånadersperioden 2013

— Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 18,0 % till 450,6 (382,0) MSEK
— Rörelseresultatet uppgick till 124,2 (115,8) MSEK
— Rörelsemarginalen var 27,6 (30,3)%
— Resultat efter skatt uppgick till 111,1 (102,2) MSEK
— Vinst per aktie uppgick till 2,81 (2,58) SEK före, respektive 2,80 (2,58)
SEK efter utspädning
— 17 licensavtal med nya kunder tecknades, 14 nya kunders kasinon driftsattes

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

— Avtal tecknades med Ladbrokes och William Hill, två av de största
speloperatörerna i världen
— Globalt ramavtal tecknades med GTECH, en ledande plattformsleverantör
— Tre avtal tecknades med befintliga kunder för leverans av Live Casino. En
kund driftsatte Live Casino under kvartalet
— Tre avtal tecknades med befintliga kunder för leverans av mobilspel. Sex
kunder driftsatte mobilspel under kvartalet

Kommentarer från Per Eriksson, VD och Koncernchef

Tredje kvartalet utvecklades starkt då vi driftsatte hela nio nya kunder och
tecknade avtal med fem nya kunder, däribland med speloperatörerna Ladbrokes och
William Hill som är två av de största operatörerna i världen. Ett ramavtal
tecknades även med plattformsleverantören GTECH. Intäkterna visade god
utveckling jämfört med föregående år vilket primärt var ett resultat av god
underliggande tillväxt hos bolagets befintliga kundbas i kombination med
tillskottet av 22 nya kunder som tecknats under senaste tolvmånadersperioden.

Net Entertainment har år efter år bevisat bolagets förmåga att generera goda
resultat till våra samarbetspartners vilket lett till att efterfrågan av våra
produkter ökat. Detta i kombination med ett stort engagemang i hela
organisationen har lett till att Net Entertainment har tecknat avtal med flera
av de största operatörerna i Storbritannien Jag är förväntansfull över vad
marknaden i Storbritannien på sikt kan generera för Net Entertainment när
samtliga operatörer är fullt driftsatta. Diskussioner pågår även med samtliga
större operatörer som ännu inte är kunder till Net Entertainment.

Net Entertainment är idag en av världens största leverantörer av onlinekasino
med ett 80-tal kunder som erbjuder bolagets spel via hundratals onlinekasinon
till spelare världen över och utsikterna för fortsatt tillväxt är goda. Avtalet
som bolaget tecknade med GTECH är ett ramavtal som innebär att Net
Entertainment har möjlighet att leverera bolagets kasinoportfölj till GTECHs
plattform. GTECH är en av världens största leverantörer av spelinnehåll till så
kallade WLA-operatörer (World Lottery Association) som ofta är statliga
spelmonopol där Net Entertainment hittills haft mycket liten marknadsandel.
Avtalet med GTECH ger möjlighet till en ökad penetrering av denna marknad.

Live Casino är en spännande ny produkt som Net Entertainment lanserade i början
av året. Under sommaren lanserades en ny skalbar variant av Live Casino
blackjack där borden kan ha obegränsat antal samtidiga spelare och under fjärde
kvartalet kommer traditionell Live Casino blackjack att lanseras. Produkten
befinner sig i nuläget i sin linda med totalt 22 kunder som tecknat avtal för
Live Casino varav nio har driftsatts. När produkten når sin fulla kapacitet
förväntas den kunna generera goda intäkter för bolaget.

Mobilsspel växer fortsatt starkt men befinner sig fortfarande i ett tidigt
skede. Vi ser en fortsatt efterfrågan på utveckling av flera mobilspel från
våra kunder. Vi kommer därför öka investeringarna i mobilspel för att
ytterligare stärka Net Entertainments ledande position.

Net Entertainment meddelade under tredje kvartalet att Skatteverket vidhållit
sitt beslut om att påföra bolaget skatter om 92,1 MSEK. Vi befinner oss nu i
processen att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Net Entertainment har en ljus framtid. Vi har under senaste kvartalet lanserat
flera spännande produkter, tecknat avtal med stora nya operatörer och jag ser
en stor potential i nya marknader som kommer att regleras framgent.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Eriksson, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
per.eriksson@netent.com

Om Net Entertainment
Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer. Net
Entertainments kasino är ett komplett spelsystem omfattandes både ett
kraftfullt administrationsverktyg och en fullständig uppsättning högkvalitativa
spel. Operatörerna erhåller en anpassad systemlösning som är lätt att
integrera, vilket minimerar tiden mellan installation och driftsättning samt
säkerställer en kostnadseffektiv drift. Net Entertainment är noterat på Nasdaq
OMX Stockholm (NET-B). Mer information om Net Entertainment finns på
netent.com.