NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – september 2014

Citat från VD, Per Eriksson

NetEnt levererade ännu ett rekordkvartal. Vi tecknade avtal med sju nya kunder
och vi såg en stark underliggande tillväxt hos befintliga kunder.
Speltransaktionerna ökade med hela 37 procent jämfört med förra året, vilket
tydligt visar att NetEnts spel och produkter är marknadsledande. Nya kunder och
valutaeffekter bidrog också positivt till intäktsökningen. Det är glädjande att
våra investeringar inom mobilspel bär frukt och växer fortsatt starkt.
Mobilspelen representerade,16,5 procent av kvartalets intäkter. Vi fortsätter
vår satsning på nya marknader, där förberedelserna inför etableringen i
Nordamerika är i full gång och jag förväntar mig att vi är live i Spanien under
första halvåret nästa år.

Tredje kvartalet 2014

— Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 41,8 % till 217,2 (153,1) MSEK
— Rörelseresultatet uppgick till 73,4 (44,5) MSEK, en ökning med 64,9 %
— Rörelsemarginalen var 33,8 (29,1) %
— Resultat efter skatt uppgick till 67,5 (40,2) MSEK
— Vinst per aktie uppgick till 1,69 (1,02) SEK före respektive 1,69 (1,01)
SEK efter utspädning
— Sju licensavtal med nya kunder tecknades, sju nya kunders kasinon
driftsattes

Niomånadersperioden 2014

— Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 35,5 % till 610,6 (450,6) MSEK
— Rörelseresultatet uppgick till 181,3 (124,2) MSEK, en ökning med 46,1 %
— Rörelsemarginalen var 29,7 (27,6)%
— Resultat efter skatt uppgick till 166,1 (113,6) MSEK
— Vinst per aktie uppgick till 4,16 (2,87) SEK före respektive 4,16 (2,86)
SEK efter utspädning
— 21 licensavtal med nya kunder tecknades, 22 nya kunders kasinon driftsattes

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

— Två Tier-1 avtal tecknades. Ett avtal med speloperatören bwin.party och ett
med speloperatören Betfair. Betfair driftsattes även under kvartalet
— NetEnt meddelade under tredje kvartalet att Björn Krantz, nuvarande VD för
Net Entertainment Malta Ltd, blir ansvarig för expansion i Nordamerika och
ersätts av Enrico Bradamante, nuvarande chef för Account Management och
ställföreträdande chef för Net Entertainment Malta. Enrico kommer från
januari 2015 att ingå i NetEnts ledningsgrupp

Kommentarer från Per Eriksson, VD och Koncernchef

Tredje kvartalet visade stark finansiell utveckling och intäkterna ökade med
41,8 procent jämfört med förra året. Rörelsemarginalen var 33,8 procent. Nya
kunder i kombination med positiv valutautveckling bidrog positivt men den
primära orsaken till intäktsökningen var god underliggande tillväxt hos NetEnts
kunder. Rörelsemarginalen utvecklades positivt som ett resultat av
intäktsökningen men också på grund av semesterperioden som gör att
resurskostnaderna minskar.

NetEnt driver flera nya större initiativ som har börjat ta fart under tredje
kvartalet. Förberedelserna för etableringen i Nordamerika är i full gång med
New Jersey som den första staten i USA där NetEnt kommer att ansöka om licens.
Vi förbereder även licensansökan i Spanien. Jag förväntar mig att bolaget är
live i Spanien under första halvåret 2015. Vi har även lagt stort fokus under
2014 på att uppgradera NetEnts plattform, ett arbete som förväntas fortsätta
även under 2015. Syftet med plattformsarbetet är dels att fortsätta säkerställa
vår erkänt höga driftsäkerhet med en växande kundbas men framförallt för att
bolaget snabbare och mer effektivt ska kunna distribuera ny funktionalitet och
nya spel till operatörerna.

Speltransaktionerna ökade med hela 37 procent jämfört med förra året vilket
ytterligare visar på den starka underliggande tillväxten och att NetEnts spel
och produkter är marknadsledande. Mobilspelen växer fortsatt starkt och
utgjorde 16,5 procent av intäkterna i tredje kvartalet och för Live Casino har
vi nu driftsatt totalt 34 kunder. NetEnt har sedan tidigare tecknat avtal med
de största operatörerna i Storbritannien som är den största marknaden för
onlinekasino i Europa. NetEnt har fortfarande låg marknadsandel i
Storbritannien och vi har höga förväntningar på vad denna marknad kommer att
kunna bidra med i fråga om tillväxt för NetEnt.

NetEnt vann priset Digital Gaming Innovator of The Year i september vilket var
mycket glädjande och ett bevis på att NetEnt leder och driver utvecklingen på
onlinekasinomarknaden. Vi ser en stor efterfrågan på NetEnts produkter vilket
återspeglas i de sju nya kundavtalen vi tecknade under kvartalet och jag ser en
ljus framtid för NetEnt.

För ytterligare information vänligen kontakta;
Per Eriksson, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
per.eriksson@netent.com

Om NetEnt
NetEnt, Net Entertainment NE AB (publ), är en premiumleverantör av system och
onlinekasinospel till några av världens mest framgångsrika kasinooperatörer.
Produkten CasinoModule™ är ett spelsystem som inkluderar ett sofistikerat
administrationsverktyg, samtidigt som det skapar en underhållande
spelupplevelse hanterar det miljarder speltransaktioner varje år och ger
operatörerna full kontroll över deras kasinoaktiviteter. Företaget som
grundades 1996 har cirka 550 anställda i Stockholm, Göteborg, Kiev, Gibraltar
och på Malta. NetEnt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm midcap (NET-B).
www.netent.com