NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – september 2015

TREDJE KVARTALET 2015
• Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 28,8% till 279,8 (217,2) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 105,3 (73,4) MSEK, en ökning med 43,5%
• Rörelsemarginalen var 37,6 (33,8)%
• Resultat efter skatt uppgick till 97,6 (67,5) MSEK, en ökning med 44,5%
• Vinst per aktie uppgick till 2,44 (1,69) SEK före och efter utspädning
• Nio licensavtal med nya kunder tecknades, sex nya kunders kasinon driftsattes

NIOMÅNADERSPERIODEN 2015
• Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 32,5% till 809,3 (610,6) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 279,8 (181,3) MSEK, en ökning med 54,3%
• Rörelsemarginalen var 34,6 (29,7)%
• Resultat efter skatt uppgick till 258,3 (166,1) MSEK, en ökning med 55,5%
• Vinst per aktie uppgick till 6,45 (4,16) SEK före och efter utspädning
• 29 licensavtal med nya kunder tecknades, 21 nya kunders kasinon driftsattes

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET
• Kundavtal tecknades med speloperatören Gala Coral i Storbritannien
• Kundavtal tecknades med Golden Nugget i New Jersey
• Särskilt tillstånd för att driftsätta onlinekasinospel hos Borgata och
bwin.party i New Jersey erhölls från den ansvariga myndigheten DGE
• Driftsättning av spel skedde hos Borgata i New Jersey

KOMMENTARER FRÅN PER ERIKSSON, VD OCH KONCERNCHEF
Det tredje kvartalet präglades av nya rekordnivåer för både intäkter och
resultat. Det var särskilt glädjande att vi nådde en historisk milstolpe i
september när våra spel för första gången blev tillgängliga på den reglerade
marknaden i den amerikanska delstaten New Jersey.
Under kvartalet uppgick våra totala intäkter till 279,8 MSEK, en ökning med
28,8 procent jämfört med förra årets tredje kvartal och rörelseresultat blev
105,3 MSEK, en ökning med 43,5 procent jämfört med förra året. Även
rörelsemarginalen förbättrades kraftigt jämfört med förra året och blev 37,6
procent. Resultatet efter skatt ökade med 44,5% till 97,6 MSEK och kassaflödet
efter investeringar uppgick till 84,8 MSEK under kvartalet. Vid utgången av
kvartalet hade vi en nettokassa på 316,8 MSEK. Antalet speltransaktioner i våra
spel ökade med 26 procent till 6,6 miljarder i kvartalet. Andelen intäkter från
mobilt fortsatte att öka och utgjorde 28% av bruttospelöverskottet under det
tredje kvartalet, jämfört med 16% föregående år. Den starka efterfrågan på våra
produkter fortsätter och under kvartalet tecknade vi licensavtal med nio nya
kunder och driftsatte sex nya kunders onlinekasinon. Bland annat tecknade vi
avtal med Gala Coral, en stor speloperatör med stark närvaro på de viktiga
marknaderna i Storbritannien och Italien.
Att expandera på nya reglerade marknader är en central del i vår
tillväxtstrategi och etableringsarbetet i New Jersey fortsatte med full fart
under kvartalet. Vi tecknade vårt tredje kundavtal i delstaten – med Golden
Nugget – som är ett väletablerat varumärke på den amerikanska spelmarknaden med
stora kasinoanläggningar i bland annat Atlantic City och Las Vegas. Dessutom
erhöll vi särskilt tillstånd av myndigheterna i New Jersey för att driftsätta
våra spel hos bwin.party och Borgata genom en så kallad transactional waiver,
samtidigt som vår fullständiga licensansökan behandlas. Det är ett normalt steg
i licensieringsprocessen och ett sådant tillstånd ges för varje enskilt tecknat
kundavtal. Driftsättning av våra spel hos Borgata kunde därefter ske i slutet
av september och vi väntar nu även på tillstånd för att gå live med Caesars
Interactive och Golden Nugget.
Vi attraherar kontinuerligt kärnkompetens till alla våra befintliga kontor och
har under kvartalet även inlett arbetet med att öppna ett nytt kontor för
spelutveckling i Krakow i Polen. Detta gör vi för att ytterligare öka vår
kapacitet och möta efterfrågan på våra produkter.
I slutet av september vann vi pris i kategorin Digital Industry Supplier of the
Year vid Global Gaming Awards i Las Vegas – ett ytterligare bevis på att vårt
erbjudande uppskattas på marknaden. Satsningen på Live Casino fortlöper och vi
har nyligen påbörjat utvecklingen av en mobil lösning. På spelsidan släpper vi
som tidigare minst ett nytt spel i månaden till alla våra kunder samtidigt som
vi utvecklar kundspecifika spel i allt högre takt. För närvarande arbetar vi
med produktionen av ett spel baserat på den kända rockgruppen Guns N Roses. Det
är ett större spelutvecklingsprojekt som väntas bli färdigt för lansering i
januari.
Samtidigt som kundtillströmningen fortsätter i god takt arbetar vi med att
driftsätta vår pipeline av redan tecknade kunder – denna uppgick i slutet av
september till hela 26 operatörer och kommer att bidra till vår fortsatta
tillväxt framöver.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Eriksson, VD NetEnt AB (publ)
Tel: 08-57 85 45 00
per.eriksson@netent.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som NetEntAB (publ)
skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 22 oktober 2015 klockan 7.30.

Om NetEnt
NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning
som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika
onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och
drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull
teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och
sysselsätter 700 personer i Stockholm, Göteborg, Kiev, Gibraltar, New Jersey
och på Malta. www.netent.com