NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – september 2016

Citat från Per Eriksson, VD och Koncernchef

– ”NetEnts strategi för tillväxt fortsätter att leverera resultat – vi växer på nya marknader, med nya produkter och med fler kunder. Under kvartalet gick vi live med våra spel på den reglerade marknaden i Rumänien och vi lanserade live casino för mobil. Storbritannien fortsätter att bidra mycket till vår tillväxt men det svagare pundet påverkade den totala intäktstillväxten negativt med uppskattningsvis tre procentenheter under kvartalet jämfört med föregående år. Vår ambition är som tidigare att uppnå fortsatt hög försäljningstillväxt även under resten av året.”

Tredje kvartalet 2016

 • Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 27,7% till 357,4 (279,8) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 129,4 (105,3) MSEK, en ökning med 22,9%
 • Rörelsemarginalen var 36,2 (37,6)%
 • Periodens resultat uppgick till 119,2 (97,6) MSEK, en ökning med 22,2%
 • Vinst per aktie uppgick till 0,50 (0,41) SEK efter utspädning
 • 11 licensavtal med nya kunder tecknades, 8 nya kunders kasinon driftsattes

Första nio månaderna 2016

 • Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 30,3% till 1 054,8 (809,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 380,0 (279,8) MSEK, en ökning med 35,8%
 • Rörelsemarginalen var 36,0 (34,6)%
 • Periodens resultat uppgick till 354,5 (258,3) MSEK, en ökning med 37,2%
 • Vinst per aktie uppgick till 1,48 (1,08) SEK efter utspädning
 • 32 licensavtal med nya kunder tecknades, 22 nya kunders kasinon driftsattes

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Spel driftsattes hos Rank Group i Storbritannien
 • Spel driftsattes hos flera kunder i Rumänien
 • Mobilt live casino lanserades för första gången

Kommentarer från Per Eriksson, VD och koncernchef

Fortsatt hög tillväxt i tredje kvartalet

Tredje kvartalet präglades av fortsatt god efterfrågan på våra produkter och hög tillväxt. Intäkterna uppgick till 357 MSEK och rörelseresultatet till 129 MSEK. Jämfört med samma period förra året ökade intäkterna med 28 procent och rörelseresultatet med 23 procent. Rörelsemarginalen var 36,2 procent och verksamheten genererar ett starkt kassaflöde. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 132 MSEK under perioden, vilket motsvarar en ökning med 56 procent jämfört med förra året. Vi tecknade elva nya kundavtal och driftsatte våra spel hos åtta nya kunder. Antalet speltransaktioner i våra system uppgick till hela 8,6 miljarder i tredje kvartalet, en ökning med 31 procent jämfört med förra året.

Hållbarhet och tillväxt på reglerade marknader

Att främja ansvarsfullt spelande är grundläggande för NetEnt och det utgör en förutsättning för de spellicenser som bolaget har. Vi välkomnar att fler länder reglerar onlinespel. Det leder till bättre hållbarhet för hela branschen och ger oss också konkurrensfördelar gentemot mindre aktörer. Under kvartalet driftsatte vi spel hos flera operatörer i Rumänien, vilket är i linje med vår tillväxtstrategi att expandera på reglerade marknader. Sedan vårt inträde på den spanska marknaden förra sommaren har vi driftsatt spel hos mer än tio operatörer och certifierat över 60 av våra spel. Marknaden i Spanien har visat god tillväxt i år och det börjar nu synas i våra intäkter. Storbritannien fortsätter att bidra mycket till vår tillväxt men det svagare pundet påverkade den totala intäktstillväxten negativt med uppskattningsvis tre procentenheter under kvartalet jämfört med föregående år. I augusti släppte vi våra spel hos Rank Group, som är en av de största operatörerna i Storbritannien. I USA fortsätter NetEnt att ta marknadsandelar på olinekasinomarknaden i New Jersey och vi hoppas att Pennsylvania snart blir nästa delstat som öppnar upp för onlinekasinospel. Vår målsättning är också att etablera oss i Kanada och som ett första steg kommer vi under fjärde kvartalet att ansöka om licens i provinsen British Columbia.

Nya innovativa produktlanseringar

Spel i mobilen fortsätter att vara en viktig tillväxtfaktor. Intäkterna från mobilt ökade med 83 procent jämfört med förra året och utgjorde 40 procent av de totala intäkterna i kvartalet. I september lanserade vi NetEnt Live Mobile, vår senaste innovativa produkt som markant förstärker spelupplevelsen och förbättrar sättet som operatörer använder live casino. Vi har använt den senaste tekniken inom streaming, ljud och bild, och med vår produkt kommer man så nära en äkta kasinokänsla man kan komma som mobilspelare. Efter framgångsrika lanseringar av spelen Guns N Roses och Jimi Hendrix tidigare i år släppte vi i september det tredje spelet i trilogin NetEnt Rocks, Motörhead, som har fått en riktigt bra start.

Framtidsutsikter

Vi ser en ökande efterfrågan på våra produkter och vår ambition är som tidigare att uppnå fortsatt hög försäljningstillväxt under resten av året. Vi ökar antalet medarbetare, utvecklar vår plattform, anpassar bolaget till nya reglerade marknader och integrerar allt fler kunder. Som tidigare sagts förutser vi därför högre kostnader och ett större investeringsbehov under 2016 än föregående år – vi fortsätter satsa för att kunna leverera hög tillväxt även framöver.

Presentation av delårsrapport

Fredagen den 21 oktober klockan 9.00 presenteras rapporten av verkställande direktör Per Eriksson live via en webbsändning. Presentationen kan följas i direktsändning på NetEnts webbplats https://www.netent.com/sv/sektion/investera/.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Eriksson, VD NetEnt AB (publ)
Tel: 08-57 85 45 00
per.eriksson@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016 klockan 7:30 CET.