NetEnt | Better Gaming

Förändring av antalet aktier och röster i NetEnt AB (publ)

I samband med NetEnts genomförda automatiska inlösenprogram har antalet aktier förändrats i bolaget. Det totala antalet aktier i NetEnt AB (publ) uppgår nu till sammanlagt 240 130 860 aktier, varav 33 660 000 aktier av serie A och 206 470 860 aktier av serie B. Efter förändringen uppgår det totala antalet rösträtter till 543 070 860.

Aktiekapitalet är oförändrat och uppgår till 1 205 456,9172 kronor efter förändringen av antalet aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Therese Hillman, VD NetEnt AB (publ)
Tel: +46 8 5785 4500
therese.hillman@netent.com

Roland Glasfors, Investor Relations & Corporate Strategy, NetEnt AB (publ)
Tel: +46 760 024 863
roland.glasfors@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 08:00 CET.

Om NetEnt
NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för onlinekasino. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har 1 000 medarbetare i Malta, Stockholm, Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar och New Jersey. www.netent.com