NetEnt | Better Gaming

Inbjudan till presentation av Net Entertainments rapport för fjärde kvartalet 2009

I samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén och rapporten för fjärde
kvartalet 2009 bjuder Net Entertainment in analytiker, media och investerare
till bolagets lokaler på Luntmakargatan 18 i Stockholm den 5 februari 2010
klockan 09.00 där VD, Johan Öhman och CFO, Bertil Jungmar presenterar
rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska och kan också följas
via live webcast på Net Entertainments hemsida www.netent.com eller på
www.financialhearings.com.

Anmälan om deltagande görs i god tid via e-post till
hearings@financialhearings.com.

Net Entertainments bokslutskommuniké för perioden januari – december 2009
kommer att offentliggöras klockan 07.30 samma datum.

För ytterligare information vänligen kontakta;
Johan Öhman, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
johan.ohman@netent.com

Bertil Jungmar, Finansdirektör Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
bertil.jungmar@netent.com

Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer.
Kärnprodukten CasinoModule™ är en komplett spelplattform som består av
högkvalitativa spel och ett kraftfullt administrationsverktyg. Användarna får
en anpassad systemlösning som är lätt att integrera, vilket minimerar tiden
mellan installation och användning samt ökar kostnadseffektiviteten i drift.
Net Entertainment är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (NET-B). Mer information
om Net Entertainment finns på www.netent.com.