NetEnt | Better Gaming

Net Entertainment årets första bolag att noteras vid NASDAQ OMX Stockholm

Stockholm 2009-01-13

PRESSRELEASE

Net Entertainment årets första bolag att noteras vid NASDAQ OMX Stockholm

Idag klockan 9.00 startar handeln med Net Entertainment NE ABs B-aktier (NET-B)
vid NASDAQ OMX Stockholm. Net Entertainment noteras som årets första bolag på
NASDAQ OMX Stockholm.

Johan Öhman, VD och koncernchef, kommenterar:
– Net Entertainment startade 1996 och har under de fem senaste åren fastslagit
positionen som en av världens ledande leverantörer av mjukvara för onlinespel.
Därför är det naturligt att söka sig till en mer internationellt känd
handelsplats. Vi tror att bytet gagnar alla – investerare, kunder, medarbetare
och andra intressenter.
– En notering på NASDAQ OMX Stockholm är dessutom en kvalitetsstämpel och
stärker
Net Entertainments varumärke och position på marknaden. Vi tror också att det
förbättrar möjligheterna att använda aktien som betalningsmedel i samband med
eventuella förvärv.
Net Entertainment har presterat en kraftig tillväxt under de senaste åren.
Rörelseintäkterna för de nio första månaderna under 2008 ökade med 50 procent
till 143,6 (95,1) MSEK jämfört med samma period 2007. Samtidigt ökade resultatet
efter skatt med 65 procent till 52,8 (32,1) MSEK.Net Entertainment är idag en av
världens sju största leverantörer av mjukvara för kasinospel online.
Net Entertainments finansiella mål är att växa mer än marknaden med en uthållig
rörelsemarginal överstigande 30 procent. Marknaden för Internetbaserat spel i
Europa förväntar Bolaget växa med mer än 20 procent i genomsnitt de närmaste
åren.
Före noteringen vid NASDAQ OMX Stockholm var Net Entertainment noterat vid NGM.

Net Entertainment utvecklar digitalt distribuerade system för spel på Internet.
Kärnprodukten, CasinoModule™, är en komplett spelplattform omfattande ett stort
antal browserbaserade spel samt ett kraftfullt administrationsverktyg. Kunderna
erbjuds en kundanpassad systemlösning som genom enkla insatser integreras med
den befintliga siten. Net Entertainment licensierar CasinoModule™ på
royaltybasis vilken bestäms av de intäkter produkten genererar. Net
Entertainment är listade på NASDAQ OMX Stockholm (NET-B). Mer information om Net
Entertainment finns på www.netent.com.

För mer information, kontakta;
Johan Öhman, VD Net Entertainment AB; tnf +46 8 55 69 67 05
johan.ohman@netent.com

Bertil Jungmar, CFO Net Entertainment AB; tnf +46 8 50 59 67 96
Bertil.jungmar@netent.com