NetEnt | Better Gaming

Net Entertainment avger härmed delårsrapport för perioden januari – juni 2009

ANDRA KVARTALET 2009
 Intäkterna för andra kvartalet ökade med 45,5% till 70,1 (48,2) MSEK
 Rörelseresultatet ökade med 38,4% till 25,3 (18,3) MSEK
 Rörelsemarginalen var 36,1 (37,9)%
 Resultat efter skatt ökade med 28,9% till 22,6 (17,5) MSEK
 Vinst per aktie uppgick till 0,57 (0,44) SEK
 Två nya licensavtal tecknades för CasinoModule™
FÖRSTA HALVÅRET 2009
 Intäkterna för första halvåret ökade med 52,6% till 138,8 (90,9) MSEK
 Rörelseresultatet ökade med 55,8% till 54,9 (35,2) MSEK
 Rörelsemarginalen var 39,5% (38,7)
 Resultat efter skatt ökade med 65,4% till 54,5 (32,9) MSEK
 Vinst per aktie uppgick till 1,38 (0,83) SEK
 Fem nya licensavtal tecknades för CasinoModule™
 Två genombrottsavtal tecknades för CasinoCafé™ i januari

KOMMENTARER FRÅN JOHAN ÖHMAN, VD
Verksamheten utvecklades fortsatt väl under andra kvartalet primärt drivet av
organisk tillväxt hos våra befintliga licenstagare. Vi har ett bra momentum
överlag och utfallet i andra kvartalet är i linje med våra förväntningar.
Intäktsökningen i andra kvartalet var lägre jämfört med första kvartalet 2009,
vilket beror på en något negativ valutautveckling i kombination med
säsongseffekten och driftsättning av färre nya kunder. De aviserade
IT-projekten som är av engångskaraktär fortlöper väl och belastade resultatet
för andra kvartalet med 6 MSEK. Projekten som är nödvändiga för att säkerställa
vår fortsatta konkurrenskraft kommer att slutföras under tredje kvartalet. Vi
fortsätter att förstärka organisationen genom nyrekryteringar för att möta
kraven från nya och allt större kunder samtidigt som ytterligare
utvecklingsresurser etablerats utomlands som ett led i att öka vår
produktionskapacitet.

Lanseringen av CasinoCafé™ samt driftsättningen av CasinoModule™ hos Paf och
Sportingbet ökar vårt intäktsunderlag och vi ser en fortsatt positiv utveckling
för verksamheten. Tillskottet av Expekt.com stärker ytterligare
bolagetsframtida intjäningsförmåga och cementerar vår position som
premiumleverantör av spelmjukvara till Tier 1 operatörer. För att säkerställa
en fortsatt förstklassig förvaltning av befintlig kundbas och ökat fokus på
nykundsförsäljning har en ny verkställande direktör utsetts för vårt sälj- och
marknadsbolag på Malta.

Under andra kvartalet föll en av tidernas största jackpotvinster online ut till
en spelare hos en av våra licenstagare (47,3 MSEK). Vinstsumman, som betalades
ut som ett engångsbelopp, påverkade kassaflödet och kassabehållningen men ej
resultatet då vinsten i sin helhet fanns reserverad (vilket är fallet för alla
våra poolade jackpots).

OM NET ENTERTAINMENT
Net Entertainment NE AB och dess dotterföretag (sammantaget Koncernen eller
Bolaget) är en premiumleverantör av digitalt distribuerade spelsystem vilka
används av några av världens mest framgångsrika speloperatörer.
Kärnprodukten,CasinoModule™, är en komplett spelplattform omfattande
högkvalitativa spel och ett kraftfullt administrationsverktyg. Operatörer
erhåller ett kundanpassat spelsystem som är enkelt att integrera vilket
säkerställer kort time to market och kostnadseffektiv drift. Intäkterna består
av royalty som bestäms av de intäkter företagets produkter genererar och
setup-avgifter vid nytecknande av avtal. Net Entertainment är ett renodlat
utvecklingsbolag och bedriver således ingen egen spelverksamhet. Bolagets
varumärke är internationellt erkänt och förknippas med nytänkande, service och
kvalitet.

Koncernen har kontor i Stockholm där all teknisk utveckling sker samt på Malta
varifrån all kommersiell verksamhet såsom försäljning, marknadsföring och
produktledning bedrivs.

Moderbolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan den 13 januari 2009 och
var dessförinnan noterat på Nordic Growth Market (NGM) Equity sedan april 2007.

För mer information, kontakta;
Johan Öhman, VD Net Entertainment AB; tel 08-55 69 67 05
johan.ohman@netent.com

Bertil Jungmar, CFO Net Entertainment AB; tel 08-50 59 67 96
bertil.jungmar@netent.com