NetEnt | Better Gaming

NET ENTERTAINMENT: NET ENTERTAINMENT AVGER HÄRMED RAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2007

Första halvåret 2007
· Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 40% till 62,9 (45,0) MSEK.

· Resultat efter skatt ökade med 77% till 22,3 (12,6) MSEK

· Nettovinstmarginalen var 35,3 (28,1) %

· Resultat per aktie uppgick till 0,56 (0,32) kr

· 8 nya licensavtal tecknades för CasinoModule™

Andra kvartalet 2007
· Nettoomsättningen ökade med 28% till 29,7 (23,2) MSEK.

· Resultat efter skatt ökade med 98% till 10,9 (5,5) MSEK

· Nettovinstmarginalen var 36,6 (23,6) %

· Resultat per aktie uppgick till 0,27 (0,14) kr

· 6 nya licensavtal tecknades för CasinoModule™

Kommentarer från Johan Öhman, Verkställande Direktör
”Net Entertainment uppvisar fortsatta försäljningsframgångar och under första
halvåret tecknades åtta nya licensavtal för CasinoModule™. Bingos.com, en av
världens största bingositer, var en av de operatörer som efter en omfattande
utvärdering valde CasinoModule™ för att komplettera sin befintliga verksamhet.

Onlinespelare är flyktiga och ställer successivt allt högre förväntningar på
det produktutbud som operatörerna erbjuder. Det blir därmed allt mer centralt
för operatörerna att tillhandahålla spjutspetsprodukter i kampen om
marknadsandelar. Genom domänexpertis och en hög utvecklingstakt säkerställer
Net Entertainment en tätposition inom spel- och plattformsutveckling och
därigenom också konkurrenskraften för sina licenstagare.

Införandet av en ny utvecklingsmetodik har fallit mycket väl ut med såväl ökad
produktionstakt och flexibilitet som resultat. Trots att spelen successivt blir
mer komplexa och erbjuder en allt bättre spelupplevelse, produceras alltjämt
6-8 nya spel per utvecklingscykel (12 veckor).

Under det första halvåret gjordes ett flertal nyanställningar vilket är
centralt för bolagets fortsatta tillväxt. En ung och dynamisk arbetsmiljö
kombinerat med ett högt tempo och teknisk innovation gör Net Entertainment till
en attraktiv arbetsgivare”.

(För fullständig rapport se bifogad fil.)