NetEnt | Better Gaming

Net Entertainment publicerar årsredovisningen för 2008 på hemsidan

Net Entertainment publicerar årsredovisningen för 2008 på hemsidan

Net Entertainments årsredovisning 2008 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida,
www.netent.com.

Net Entertainment utvecklar digitalt distribuerade system för spel på Internet.
Kärnprodukten, CasinoModule™, är en komplett spelplattform omfattande ett stort
antal browserbaserade spel samt ett kraftfullt administrationsverktyg. Kunderna
erbjuds en kundanpassad systemlösning som genom enkla insatser integreras med
den befintliga siten. Net Entertainment licensierar CasinoModule™ på
royaltybasis vilken bestäms av de intäkter produkten genererar. Net
Entertainment är listade på NASDAQ OMX Stockholm (NET-B). Mer information om Net
Entertainment finns på www.netent.com.

För mer information, kontakta;
Johan Öhman, VD Net Entertainment AB; tel 08-55 69 67 05
johan.ohman@netent.com

Bertil Jungmar, CFO Net Entertainment AB; tel 08-50 59 67 96
bertil.jungmar@netent.com