NetEnt | Better Gaming

Net Entertainment tecknar genombrottsavtal med Italiens största speltjänstleverantör

Net Entertainment har tecknat avtal med Italiens största speltjänstleverantör
Microgame för leverans av kasinoplattformen CasinoModule™. Enligt avtalet blir
Net Entertainment Microgame´s strategiska leverantör av kasinospel. Avtalet
cementerar Net Entertainments position inom onlinemarknaden och är ett
genombrott då det ger access till den Italienska spelmarkanden som håller på
att regleras.

Microgame som grundades 1996 är Italiens största oberoende leverantör av
onlinespeltjänster. Microgames marknadsdelar inom poker och sportspel uppgår
till 25 respektive 28 procent och företaget administrerar mer än 1 300 000
spelkonton på uppdrag åt sina Italienska auktoriserade kunder. Under 2008
genererade Microgames kunder över 490 miljoner euro i bruttospelöverskott medan
Microgames intäkter uppgick till över 85 miljoner euro.

Net Entertainments CasinoModule™ ger Microgame access till ett brett utbud av
marknadsledande kasinopel vilka kompletterar Microgames befintliga
produktutbud. Fabrizio D’Aloia, vd för Microgame säger; “Vi är väldigt glada att
kunna addera Net Entertainment till vårt erbjudande på den växande
Italienska kasinospelsmarknaden. Net Entertainments vida omtalade expertise
inom kasinospelsutveckling och markandsföring kommer att vara strategiskt
viktigt för Microgame för att behålla försprånget vi har på den italienska
onlinemarknaden”.

Italien är det första landet i Europa som reglerar den inhemska
onlinespelmarkanden genom licensiering och utvecklingen följs med intresse av
flera europeiska länder. Microgame är en speltjänstleverantör som är godkänd av
den Italienska kontrollmyndigheten Autonomous Administration of State
Monopolies (AAMS).

“Spel är enormt stort i Italien och de totala bruttospelintäkterna överskred 17
miljarder euro under 2008 vilket gjorde det till den tredje största branschen i
landet. Mot bakgrund av detta är det självklart extra uppmuntrande att en av de
dominerande aktörerna väljer Net Entertainment som strategisk kasinopartner
vilket ger oss ett signifikant fotfäste på en helt ny marknad.” säger Johan
Öhman, VD för Net Entertainment.

För mer information vänligen kontakta:
Johan Öhman, VD Net Entertainment, tfn 070 486 77 15 alt 08 5785 4500
johan.ohman@netent.com

Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer.
Kärnprodukten CasinoModule™ är en komplett spelplattform som består av
högkvalitativa spel och ett kraftfullt administrationsverktyg. Användarna får
en anpassad systemlösning som är lätt att integrera, vilket minimerar tiden
mellan installation och användning samt ökar kostnadseffektiviteten i drift.
Net Entertainment är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (NET-B). Mer information
om Net Entertainment finns på www.netent.com.