NetEnt | Better Gaming

Net Entertainments första kapitalmarknadsdag den 18 maj 2010

Spelbranschen växer snabbt och genomsyras av potential och möjligheter. Net
Entertainment bjuder in analytiker, investerare och media till en
kapitalmarknadsdag för att berätta hur bolaget tar tillvara på möjligheterna.

Ledningen och nyckelpersoner inom spelutveckling kommer att mer ingående
presentera verksamheten, framtida möjligheter, bolagets spel och plattform.

Datum: 18 maj 2010 med start klockan 9.00. Kaffe och smörgås serveras från 8.30

Plats: Net Entertainments huvudkontor på Luntmakargatan 18 i Stockholm

Mer information lämnas senare, men reservera gärna denna förmiddag.

Anmälan: Senast den 7 maj 2010 till William Heigard per telefon 08-57 85 45 27
eller e-post william.heigard@netent.com

För ytterligare information vänligen kontakta;
Johan Öhman, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
johan.ohman@netent.com

Bertil Jungmar, Finansdirektör Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
bertil.jungmar@netent.com

Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer.
Kärnprodukten CasinoModule™ är en komplett spelplattform som består av
högkvalitativa spel och ett kraftfullt administrationsverktyg. Användarna får
en anpassad systemlösning som är lätt att integrera, vilket minimerar tiden
mellan installation och användning samt ökar kostnadseffektiviteten i drift.
Net Entertainment är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (NET-B). Mer information
om Net Entertainment finns på www.netent.com.