NetEnt | Better Gaming

NetEnt: Delårsrapport januari-mars 2015

FÖRSTA KVARTALET 2015

— Intäkterna för första kvartalet ökade med 37,1% till 258,3 (188,4) MSEK.
— Rörelseresultatet uppgick till 81,8 (51,2) MSEK, en ökning med 59,8%.
— Rörelsemarginalen var 31,7% (27,2%).
— Resultatet efter skatt uppgick till 74,2 (46,1) MSEK, en ökning med 60,9%.
— Vinst per aktie uppgick till 1,86 (1,17) SEK före respektive 1,86 (1,16)
SEK efter utspädning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

— Licensavtal tecknades med elva nya kunder, däribland med Danske Spil i
Danmark, Codere i Spanien och Gamesys i Storbritannien
— Sju nya kunders kasinon driftsattes
— Driftsättning skedde av kasinospel hos Rational Groups Full Tilt
— Lokala spellicenser erhölls i Storbritannien

KOMMENTARER FRÅN PER ERIKSSON, VD OCH KONCERNCHEF

”2015 har börjat mycket starkt. Vi har uppnått nya rekordnivåer för både
intäkter och resultat. Våra innovativa spel- och systemlösningar samt vår
starka expansion på nya och befintliga marknader är några faktorer som
förklarar den höga tillväxten och det goda resultatet.

Under det första kvartalet ökade vi intäkterna med 37,1% i svenska kronor och
29,8% i euro jämfört med motsvarande kvartal förra året. Rörelsemarginalen blev
31,7%, vilket var en klar förbättring jämfört med samma period förra året.
Resultatet efter skatt ökade med 60,9% till 74,2 MSEK, vilket är en stark
resultatökning som vi åstadkommit trots fortsatta investeringar i nya
medarbetare och vidareutveckling av vårt mobila erbjudande. Under kvartalet
hanterade vi hela 6,5 miljarder speltransaktioner i våra system, en ökning med
30,8% från förra året. Mobilspel fortsätter att växa snabbt och utgjorde under
det första kvartalet 20,6 procent av det totala spelöverskottet i våra spel –
nästan en fördubbling jämfört med andelen i Q1 2014.

Vår tillväxtstrategi är att växa på reglerade marknader och i mars ingick vi
ett licensavtal med Danmarks största spelbolag, Danske Spil, som ägs av danska
staten och ingår i World Lottery Association (WLA). Avtalet möjliggör snabbare
expansion i landet samtidigt som det är strategiskt viktigt för oss att växa
globalt inom det stora WLA-segmentet. I Spanien har onlinemarknaden för
slotspel nyligen reglerats och i mars tecknade vi avtal med Codere, ett av
Spaniens största spelbolag som har en stor landbaserad verksamhet i Spanien och
Latinamerika och som nyligen lanserat onlinespel. Som vi tidigare sagt hoppas
vi få en spansk licens i år, varefter vi kan driftsätta våra spel och därefter
se de första intäkterna. Storbritannien införde nya spellagar hösten 2014 och i
slutet av mars erhöll vi lokala spellicenser av den brittiska spelmyndigheten.
Under kvartalet fortsatte vi att öka våra marknadsandelar hos befintliga kunder
och expansionen i landet är en viktig bidragande orsak till vår kraftiga
intäktsökning totalt sett. Vi tecknade ett nytt avtal med Gamesys, ett ledande
brittiskt onlinespelföretag med välkända spelsajter som Jackpotjoy och Virgin
Games. I Italien fortsätter arbetet med att fasa ut leveranser till operatörer
som inte påbörjat en licensieringsprocess i landet och som vi tidigare meddelat
kan våra intäkter kortsiktigt påverkas negativt av detta.
Licensieringsprocessen i New Jersey fortlöper enligt plan med målsättningen att
kunna erbjuda våra produkter och tjänster i delstaten under andra halvåret i
år.

Vi utvecklar kontinuerligt vårt erbjudande för att ligga i framkant vad gäller
teknik, innovation och kvalitet. Genom kundundersökningar kan vi konstatera att
även kunderna anser att NetEnt ligger i framkant och att vi har det bästa
anseendet i branschen. Från och med andra kvartalet kommer alla nya spel som
lanseras – både för desktop och mobilt – att ha utvecklats i HTML5, vilket
väntas ge vissa skalfördelar framöver. Under kvartalet utökade vi vår portfölj
av underhållande spel med lanseringar som Spiñata Grande, Steam Tower och
Tornado Farm Escape. Vi meddelade även att vårt nästa spännande
samarbetsprojekt med Universal innebär att vi ska utveckla ett slotspel baserat
på det världskända rockbandet Guns N’ Roses. I februari belönades vi med de
fina utmärkelserna Slots Provider/Supplier Product of the Year för både online
och landbaserat vid International Gaming Awards i London.

Jag ser fram emot resten av 2015. Vi har ett mycket gott momentum – vårt
kunderbjudande är världsledande och vi står väl förberedda för att ta vara på
nya affärsmöjligheter på den växande marknaden för digitala kasinospel.”

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Eriksson, VD NetEnt; Tel 08 – 57 85 45 00
per.eriksson@netent.com