NetEnt | Better Gaming

NetEnt effektiviserar organisationen för ökad lönsamhet och konkurrenskraft

Som tidigare kommunicerats vidtar NetEnt åtgärder för att effektivisera verksamheten. Nu genomför bolaget en omorganisation som leder till en minskning av antalet anställda i Stockholm. I samband med omorganisationen förväntas engångskostnader på cirka 25 MSEK, som påverkar resultatet i det fjärde kvartalet 2018.

Omorganisationen på NetEnt berör 55 heltidstjänster, varav merparten gäller anställda i Stockholm och främst inom bolagets stödfunktioner. Förändringarna genomförs under december månad och leder till en omfördelning av resurser till ökad spelproduktion.

I samband med omorganisationen förväntas engångskostnader på cirka 25 MSEK, som kommer att påverka resultatet i det fjärde kvartalet 2018. Av dessa utgör 5 MSEK en nedskrivning av kapitaliserad utvecklingstid för ett projekt inom VR-området.

Therese Hillman, NetEnts VD och koncernchef, kommenterar:
“Vi genomför en decentralisering av verksamheten och tar därmed ännu ett steg mot ett nytt NetEnt där kunder och spelare står i centrum. Den nya organisationen kommer att ha tydligare ansvarsområden och ett ökat fokus på värdeskapande initiativ. Vi är nöjda med våra spellanseringar hittills under fjärde kvartalet och kommer att fortsätta att diversifiera vår spelportfölj. Nu skruvar vi upp produktionstakten ytterligare och räknar med att släppa 30 – 35 nya spel under 2019.”

För ytterligare information vänligen kontakta:
Therese Hillman, VD och koncernchef, NetEnt AB (publ)
Tel: 08-57 85 45 00
therese.hillman@netent.com

Roland Glasfors, Investor Relations & Corporate Strategy, NetEnt AB (publ)
Tel: +46 760 024 863
roland.glasfors@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018 kl. 08:00 CET.

Om NetEnt
NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har 1 000 medarbetare i Malta, Stockholm, Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar och New Jersey. www.netent.com