NetEnt | Better Gaming

NetEnt håller kapitalmarknadsdag – presenterar mer finansiell information och ett nytt produktinitiativ

Vid dagens kapitalmarknadsdag ger NetEnts VD Therese Hillman och delar av koncernledningen en uppdatering på bolagets verksamhet och strategi samt en överblick av det rådande marknadsläget. För att öka förståelsen för NetEnts verksamhet visar bolaget nu för första gången intäkter per geografiskt område, kundernas storleksgrupper samt effekterna av den kommande spelskatten i Sverige. Vidare beta-lanseras ett nytt produktinitiativ inom Social Casino.  

NetEnts framtida lönsamma tillväxt ska ske genom existerande och nya kunder med nya produkter, tjänster och distributionsformer, samt på nya geografiska
marknader i Europa, Nordamerika och Asien.

VD Therese Hillman kommenterar: ”Vi har inlett ett förändringsarbete för att bättre kunna leverera på vår strategi, där vi ser över alla våra omkostnader samtidigt som vi satsar på tillväxtdrivande projekt genom att utnyttja befintliga resurser. Ett nytt spännande initiativ är att vi nu beta-lanserar ett urval av våra spel på Facebook via spelformen Social Casino, vilket på sikt kan ge nya intäkter för oss.”

Reglerade marknader är en viktig del av NetEnts tillväxtstrategi och bolaget siktar på att vara redo för den omreglerade svenska marknaden direkt vid förväntad start den 1 januari 2019, under förutsättning att omregleringen införs enligt det aktuella lagförslaget. NetEnts nuvarande totala intäkter kommer att påverkas negativt med ungefär 2,5 procentenheter på grund av den nya föreslagna spelskatten i Sverige.

För att öka förståelsen för NetEnts verksamhet visar bolaget för första gången den geografiska fördelningen av intäkter. Baserat på spelarnas land fördelade sig NetEnts spelöverskott enligt följande tabell.

Geografi Q1 2018 Q1 2017 Helår 2017
Sverige 14% 14% 14%
Övriga Norden 18% 21% 20%
Storbritannien 14% 14% 14%
Övriga Europa 47% 42% 43%
Övriga Världen 8% 9% 9%

Sett till kundernas storleksgrupper fördelade sig NetEnts spelöverskott enligt följande under 2017.

Storleksgrupp Andel av spelöverskott, 2017
Kund 1-3 21%
Kund 4-10 27%
Kund 11-20 17%
Kund 21-40 17%
Övriga kunder 17%

NetEnt upprepar sina finansiella mål. Det övergripande målet är att ytterligare stärka marknadspositionen, leda utvecklingen och växa mer än marknaden. Bolagets mål är att utdelningen ska uppgå till minst 60 procent av vinsten efter skatt, med hänsyn tagen till bolagets långsiktiga kapitalbehov.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Therese Hillman, VD NetEnt AB (publ)
Tel: +46 8 5785 4500
therese.hillman@netent.com

Roland Glasfors, Investor Relations & Corporate Strategy, NetEnt AB (publ)
Tel: +46 760 024 863
roland.glasfors@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl. 08:45 CET.

Om NetEnt
NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har 1 000 medarbetare i Malta, Stockholm, Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar och New Jersey. www.netent.com

Trots det stora utbudet av intressanta spelklubbar på den ukrainska marknaden sticker Pin Up http://pinupcasinos.net fortfarande ut bland dem. Inte bara för dess originella design och unika spel (till exempel Aviator). Du kommer garanterat att bli överraskad av regelbundna kampanjer som frågesporter, freespin-dragningar, presentlådor och ett lojalitetsprogram med värdefulla förmåner. Allt du behöver göra för att få tillgång till dem är att skapa ett personligt konto på Pin Up-webbplatsen och göra din första insättning.