NetEnt | Better Gaming

NetEnt inleder återköp av egna aktier

Styrelsen i NetEnt AB (publ) har beslutat att inleda återköp av bolagets egna aktier i enlighet med beslut av årsstämman den 25 april 2018.

Årsstämman 2018 gav styrelsen bemyndigande att längst fram till nästa årsstämma förvärva egna aktier. Nästa årsstämma äger rum den 10 maj 2019.
Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Syftet med återköpsprogrammet är bland annat att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde.
Aktierna kommer att förvärvas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid varje förvärvstillfälle registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
NetEnt äger inga egna aktier före återköpsprogrammet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lars Johansson, finansdirektör, NetEnt AB (publ)
Tel: 08 – 57 85 45 00
lars.johansson@netent.com

Roland Glasfors, Investor Relations & Corporate Strategy, NetEnt AB (publ)
Tel: 0760 – 024 863
roland.glasfors@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 07:30 CET.

Om NetEnt
NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika operatörer inom onlinekasino. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har cirka 1 000 medarbetare i Malta, Stockholm, Göteborg, Kiev, Gibraltar och New Jersey. www.netent.com