NetEnt | Better Gaming

NetEnts valberedning föreslår ny styrelseordförande

Valberedningen i NetEnt har idag meddelat att man föreslår att Fredrik Erbing väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman den 25 april 2018. Fredrik Erbing har varit styrelseledamot hos NetEnt sedan 2008.

NetEnts nuvarande styrelseordförande Vigo Carlund har inför årsstämman meddelat att han avböjer omval som ordförande och styrelseledamot på grund av personliga skäl. Valberedningen har idag beslutat föreslå att Fredrik Erbing väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman den 25 april 2018 i Stockholm.

Fredrik Erbing har varit styrelseledamot i NetEnt sedan 2008 och är ledamot i revisionsutskottet. Han är verksam som Vice President inom Acando AB och har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

NetEnts avgående styrelseordförande Vigo Carlund kommenterar:
”Sammanlagt har jag i två omgångar suttit i NetEnts styrelse i 15 år, varav elva år som ordförande. Nu har jag av personliga skäl, vilka inte på något sätt är relaterade till bolaget, bestämt mig för att lämna styrelsen. Fredrik Erbing har gedigen kunskap om branschen och NetEnt, och har varit betydelsefull för bolagets utveckling under sin tid i styrelsen. Det gör honom väl lämpad som ny styrelseordförande.”

Valberedningen föreslår omval av resterande sju styrelseledamöter och att den nya styrelsen ska bestå av dessa personer. Valberedningens övriga förslag och handlingarna till årsstämman finns på NetEnts webbplats under www.netent.com/stamma

För ytterligare information vänligen kontakta:
John Wattin, valberedningens ordförande i NetEnt AB (publ)
Tel: +46 708 99 61 00

Roland Glasfors, Investor Relations, NetEnt AB (publ)
Tel: +46 760 024 863
roland.glasfors@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 07:30 CET.

Om NetEnt
NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har 1 000 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar, New Jersey och på Malta. www.netent.com