NetEnt | Better Gaming

Per Eriksson lämnar NetEnt. Therese Hillman utsedd till tillförordnad VD

Styrelsen i NetEnt har beslutat att byta VD i syfte att öka fokus på långsiktig tillväxt för bolaget. Rekryteringen av en ny VD startar omgående och Therese Hillman har utsetts till tillförordnad VD.

NetEnts styrelse har beslutat att Per Eriksson slutar som VD och koncernchef. Rekryteringsarbetet inleds nu för att snarast möjligt kunna presentera en ny VD för bolaget.

NetEnts styrelseordförande Vigo Carlund kommenterar:
”NetEnt har under många år utvecklats väl och flera delar av verksamheten fortsätter att visa god utveckling. Jag tänker främst på tillväxten på reglerade marknader. Däremot har helheten i verksamheten inte utvecklats som den borde. Styrelsen anser att NetEnt behöver en ny kraft för att vända utvecklingen och för att uppnå ett ökat fokus på tillväxt. Den värdeskapande potentialen i NetEnt är fortsatt stor. Onlinespelmarknaden växer strukturellt tack vare migrationen av spel från landbaserade former till online. Bolaget står väl rustat finansiellt och har ett starkt varumärke inom sitt segment av marknaden. Styrelsen vill även framföra ett tack till Per Eriksson för hans tid som VD för NetEnt.”

NetEnts styrelse har utsett Therese Hillman till tillförordnad VD. Hon kvarstår även i sin nuvarande roll som CFO.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Vigo Carlund, Styrelseordförande i NetEnt AB (publ)
Tel: +46 70 762 00 93

Roland Glasfors, Investor Relations, NetEnt AB (publ)
Tel: +46 760 024 863
roland.glasfors@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2018 kl. 18:45 CET.

Om NetEnt
NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har 1 000 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar, New Jersey och på Malta. www.netent.com