NetEnt | Better Gaming

Preliminära intäkter och rörelseresultat för NetEnt i fjärde kvartalet 2017

I det fjärde kvartalet 2017 uppgick NetEnts intäkter till ungefär 419 MSEK och rörelseresultatet förväntas uppgå till cirka 150 MSEK, vilket är lägre än marknadens förväntningar för perioden.

Skillnaden mellan marknadens förväntningar och det preliminära rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2017 beror på lägre intäktstillväxt än väntat. Under 2017 fasade NetEnt ut leveranser av spel till operatörer i Australien, Polen och Tjeckien. I fjärde kvartalet hade detta en negativ effekt på intäktstillväxten på cirka tre procentenheter. Dessutom var den underliggande intäktsökningen på några av NetEnts marknader lägre än väntat i kvartalet.

NetEnts verksamhet fortsätter att generera ett stabilt kassaflöde och utdelningen för 2017 kommer att vara minst i linje med 2016 års nivå.

En telefonkonferens kommer att hållas idag, tisdag den 16 januari klockan 09:30, med NetEnts VD Per Eriksson och CFO Therese Hillman. För att delta i telefonkonferensen, med möjligheten att ställa frågor, vänligen ring
UK: +44 20 30089801
SE: +46 8 56642662
Telefonkonferensen kan också följas via webben, länken är: https://tv.streamfabriken.com/2018-01-16-pressconference

De finansiella siffrorna som presenteras ovan är preliminära. Bokslutskommunikén och delårsrapporten för fjärde kvartalet 2017 kommer att offentliggöras som planerat den 15 februari klockan 07:30.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Eriksson, VD NetEnt AB (publ)
Tel: 08-5785 4500
per.eriksson@netent.com

Therese Hillman, CFO NetEnt AB (publ)
Tel: +46 8 5785 4500
therese.hillman@netent.com

Roland Glasfors, Investor Relations, NetEnt AB (publ)
Tel: +46 760 024 863
roland.glasfors@netent.com

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2018 kl. 07:30 CET.

Om NetEnt
NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har mer än 900 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar, New Jersey och på Malta. www.netent.com