NetEnt | Better Gaming

Valberedning utsedd i Net Entertainment

I enlighet med de av årsstämman 2009 beslutade principerna för tillsättande av
valberedning har Per Hamberg (utsedd av familjen Hamberg) och Lena Apler
(Provobis Invest AB) utsetts att, tillsammans med styrelsens ordförande Rolf
Blom, vara ledamöter av valberedning avseende årsstämman 2010:. Ytterligare en
person skall utses, vars namn kommer anges på Bolagets hemsida så snart det är
känt för Bolaget.

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen till adress: Valberedningen,
Net Entertainment NE AB, Birger Jarlsgatan 57B, 113 56 Stockholm samt
valberedning@netent.com. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband
med kallelsen till årsstämman. Valberedningens mandatperiod löper till dess att
ny valberedning utsetts i enlighet med beslut om utseende av valberedning vid
årsstämman 2010.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 14 april kl 16.00.

Net Entertainment är en premiumleverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika speloperatörer.
Kärnprodukten, CasinoModule™, är en komplett spelplattform omfattande
högkvalitativa spel och ett kraftfullt administrationsverktyg. Operatörer
erhåller ett kundanpassat spelsystem som är enkelt att integrera vilket
säkerställer kort time to market och kostnadseffektiv drift. Net Entertainment
är listat på NASDAQ OMX Stockholm (NET-B). Mer information om Net Entertainment
finns på www.netent.com.

För mer information, kontakta;
Johan Öhman, VD Net Entertainment AB; tel 08-55 69 67 00
johan.ohman@netent.com

Bertil Jungmar, CFO Net Entertainment AB; tel 08-50 59 67 00
bertil.jungmar@netent.com