NetEnt | Better Gaming

Valberedning utsedd i NetEnt AB (publ) inför årsstämman 2017

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i NetEnts valberedning utses av de vid utgången av augusti månad till röstetalet tre största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden. NetEnt AB (publ) meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i april 2017 och består av följande ledamöter:

• John Wattin, ordförande (utsedd av familjen Hamberg)
• Christoffer Lundström (utsedd av Provobis Property & Leisure AB)
• Fredrik Carlsson (utsedd av familjen Knutsson)
• Vigo Carlund (styrelsens ordförande)

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast den 2 december 2016 till adress: Valberedningen, NetEnt AB (publ), Luntmakargatan 18, 111 37 Stockholm samt valberedning@netent.com.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 21 april 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Maria Hedengren, CFO, NetEnt AB (publ)
Tel: 08-57 85 45 00
maria.hedengren@netent.com

Roland Glasfors, Investor Relations, NetEnt AB (publ)
Tel: +46 760 024 863
roland.glasfors@netent.com
Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2016 kl. 11:00 CET.

Om NetEnt
NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har 800 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar, New Jersey och på Malta. www.netent.com