NetEnt | Better Gaming

Välkommen till Net Entertainments första kapitalmarknadsdag den 18 maj 2010

Spelbranschen växer snabbt och genomsyras av potential och möjligheter. Net
Entertainment bjuder in analytiker, professionella investerare och media till
en kapitalmarknadsdag för att berätta hur bolaget tar tillvara på
möjligheterna. Presentationer av Net Entertainments verksamhet kommer ges med
möjlighet att pröva olika produkter.

– Johan Öhman, Verkställande direktör – Företaget och dess potential samt
marknadens utveckling

– Daniel Lindberg, Produktledningschef Spel – Beskriver och demonstrerar olika
spel och spelarkategorier

– Fredrik Lantz, Chef Spelgrafik – Innovation och spelutveckling, presenterar
hur det senaste succéspelet ”Gonzo’s Quest” tagits fram

– Helene Stafferöd, Produktledningschef Plattform – Beskriver den tekniska
plattformen och demonstrerar olika funktioner samt vikten av en ändamålsenlig
plattform

– Bertil Jungmar, Finansdirektör – Finansiell översikt, vad driver intäkter och
kostnader

Tidpunkt: Tisdagen 18 maj. Registrering och frukost från 8.30. Klockan 9.00
startar programmet och pågår till kl 12.00 då buffélunch serveras.

Plats: Net Entertainments huvudkontor, Luntmakargatan 18 i Stockholm

Anmälan: Senast den 12 maj 2010 till William Heigard per telefon 08-57 85 45 27
eller e-post william.heigard@netent.com

För ytterligare information vänligen kontakta;
Johan Öhman, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
johan.ohman@netent.com

Bertil Jungmar, Finansdirektör Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
bertil.jungmar@netent.com

Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer.
Kärnprodukten CasinoModule™ är en komplett spelplattform som består av
högkvalitativa spel och ett kraftfullt administrationsverktyg. Användarna får
en anpassad systemlösning som är lätt att integrera, vilket minimerar tiden
mellan installation och användning samt ökar kostnadseffektiviteten i drift.
Net Entertainment är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (NET-B). Mer information
om Net Entertainment finns på www.netent.com.