NetEnt | Better Gaming

Delårsrapport januari – september 2010

NYA MARKNADER GER STORA MÖJLIGHETER FRAMGENT

TREDJE KVARTALET 2010
– Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 20,8 % till 91,6 (75,8) MSEK
– Rörelseresultatet ökade med 13,8 % till 34,1 (30,0) MSEK
– Rörelsemarginalen var 37,2 (39,5) %
– Resultat efter skatt uppgick till 30,0 (20,8) MSEK
– Vinst per aktie uppgick till 0,76 (0,53) SEK före och efter utspädning
– Två nya licensavtal tecknades

NIOMÅNADERSPERIODEN 2010
– Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 25,2% till 268,7 (214,6) MSEK
– Rörelseresultatet ökade med 21,0 % till 102,7 (84,8) MSEK
– Rörelsemarginalen var 38,2 (39,5) %
– Resultat efter skatt uppgick till 91,4 (75,3) MSEK
– Vinst per aktie uppgick till 2,31 (1,90) SEK före och efter utspädning
– Åtta nya licensavtal tecknades, däribland med Gioco Digitale/bwin.it,
Interwetten, Intralot och Stan James, och åtta nya kunders kasinon driftsattes

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET
Intäktstillväxten för tredje kvartalet var, rensat för valutaeffekter, 35,1
procent jämfört med tredje kvartalet 2009 och 6,0 procent jämfört med
föregående kvartal. Förstärkningen av den svenska valutan har hållit tillbaka
intäktsökningen i SEK.

Regleringen av kasinospel online i Italien fortskred under kvartalet. Marknaden
förväntas fortfarande öppnas i anslutning till årsskiftet. Integrationsarbetet
har fortsatt under kvartalet.

Avtal tecknades med bl.a en operatör i Sydamerika, vilket är en region som
väntas bli en viktig marknad för onlinespel framgent. Integrationen av Stan
James har fortlöpt väl och driftsättning är fortsatt planerad för fjärde
kvartalet.

Net Entertainment har erhållit licens att erbjuda sin kasinolösning till
speloperatörer som är licensierade av spelmyndigheten på Alderney eller av
andra väl ansedda spelmyndigheter. Dessutom innebär det en möjlighet att
ytterligare stärka kunderbjudandet genom att tillhandahålla alternativ drift
vid allvarliga driftstörningar, sk disaster recovery.

KOMMENTARER FRÅN JOHAN ÖHMAN, VD
Vi såg en god utveckling under tredje kvartalet med en intäktsökning om 21
procent (35 procent i lokal valuta) vilket skall jämföras med H2 Gaming
Capitals estimerade 14 procents marknadstillväxt för helåret 2010. Vår
utveckling gynnades av den underliggande marknadstillväxten kombinerat med
royaltytillskott från nya licenstagare och något högre genomsnittliga
spelinsatser. Genomslaget på Net Entertainment från den regulatoriska
utvecklingen i Frankrike, vilken har haft en negativ effekt på vissa av våra
licenstagare, dämpades som ett resultat av vår prismodell.

En bidragande faktor bakom vår framgångsrika utveckling är det konstanta flödet
av nya högkvalitativa spel varigenom vår verksamhet kan attrahera och bibehålla
storspelare. Utfallet från i synnerhet våra senaste spel talar för sig självt
och vi har nyligen färdigställt utvecklingen av Boom Brothers vilket är nästa
platinumspel som kommer att släppas i december (uppföljaren till Gonzo’s
Quest). Det sedan tidigare kommunicerade avtalet med Universal gör det möjligt
för oss att utveckla spel baserade på välkända varumärken där det första kommer
att släppas under första halvåret 2011. Net Entertainment är idag en av de
absolut främsta inom spelutveckling vilket är ett resultat av en starkt
dedikerad organisation och fokuserade ansträngningar.

Den regulatoriska utvecklingen i Italien fortlöper väl och de första
kasinolicenserna beräknas delas ut runt årsskiftet. Operatörer som redan
innehar en licens i Italien kommer vara först ut vilket gynnar Net
Entertainment eftersom flera av de licensierade operatörerna är existerande
kunder hos oss. Flera andra länder ser över alternativen för att reglera
onlinespel vilket vi noggrant följer. Denna utveckling kommer utan tvekan att
förändra marknadsplatsen framgent och innebära både utmaningar och nya
affärsmöjligheter.

Betydande investeringar har gjorts för att etablera en driftsanläggning på
Alderney som kommer att driftsättas under fjärde kvartalet. Den licens som
under fjärde kvartalet erhölls från spelmyndigheten på Alderney gör det möjligt
för oss att bättre adressera vissa marknader såsom Storbritannien men också att
kunna erbjuda en så kallad disaster recovery-tjänst till våra befintliga
licenstagare.

För ytterligare information vänligen kontakta;

Johan Öhman, VD Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
johan.ohman@netent.com

eller

Bertil Jungmar, CFO Net Entertainment; Tel 08 – 57 85 45 00
bertil.jungmar@netent.com

Net Entertainment är en ledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem
vilka används av några av världens mest framgångsrika onlinespeloperatörer. Net
Entertainments kasino är ett komplett spelsystem omfattandes både ett
kraftfullt administrationsverktyg och en fullständig uppsättning högkvalitativa
spel. Operatörerna erhåller en anpassad systemlösning som är lätt att
integrera, vilket minimerar tiden mellan installation och driftsättning samt
säkerställer en kostnadseffektiv drift. Net Entertainment är noterat på Nasdaq
OMX Stockholm (NET-B). Mer information om Net Entertainment finns på
www.netent.com.