NetEnt | Better Gaming

NET ENTERTAINMENT: RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2008

(NGM:NET B)

Net Entertainment avger härmed delårsrapport för perioden januari – september
2008

Niomånadersperioden 2008

• Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 50% till 143,0 (95,1) MSEK
• Resultat efter skatt ökade med 65% till 52,8 (32,1) MSEK
• Rörelsemarginalen var 40,0 (37,0) %
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,34 (0,81) SEK
• 16 nya licensavtal tecknades för CasinoModule™

Tredje kvartalet 2008

• Intäkterna ökade med 63% till 52,6 (32,3) MSEK
• Resultat efter skatt ökade med 104% till 19,9 (9,8) MSEK
• Rörelsemarginalen var 42,2 (32,9) %
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,50 (0,25) SEK
• 8 nya licensavtal tecknades för CasinoModule™

(För fullständig rapport se bifogad fil.)