NetEnt | Better Gaming

NET ENTERTAINMENT: RÄTTELSE AV KVARTALSRAPPORT FÖR NET ENTERTAINMENT

(NGM: NET B)

På grund av feltryck i poster i kassaflödesanalysen för perioden januari till
september 2007 publicerar Net Entertainment en rättelse. Denna rättelse har
dock ingen påverkan på periodens kassaflöde.

(för fullständig rapport se bifogad fil)