NetEnt | Better Gaming

Finansiella rapporter

2014

Delårsrapport januari – september 2014

Citat från VD, Per Eriksson NetEnt levererade ännu ett rekordkvartal. Vi tecknade avtal med sju nya kunder och vi såg en stark underliggande tillväxt hos befintliga kunder. Speltransaktionerna ökade med ... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari – juni 2014

Citat från VD, Per Eriksson - Andra kvartalet utvecklades väl och intäkterna ökade med hela 38 procent jämfört med förra året. Primärt på grund av stark utveckling hos NetEnts kunder men också på grund a... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari – mars 2014

Första kvartalet 2014 -- Intäkterna för första kvartalet ökade med 26,7 % till 188,4 (148,8) MSEK -- Rörelseresultatet uppgick till 51,2 (41,0) MSEK -- Rörelsemarginalen var 27,2 (27,5) % -- Resultat efter ... Fortsätt läsa