Ägarförteckning, fullständig - NETENT AB per 2018-03-29 Juridiska - Fysiska personer
Antal aktieägare Aktieägare (%) Innehav Innehav (%) Röster Röster (%)
Fysiska personer 16 928 92,3% 61 319 324 25,5% 174 773 324 32,2%
varav Sverigeboende 16 805 91,6% 60 960 650 25,4% 174 414 650 32,1%
Juridiska personer 1 412 7,7% 178 811 536 74,5% 368 297 536 67,8%
varav Sverigeboende 653 3,6% 85 801 755 35,7% 212 998 755 39,2%
Summa 2018-03-29 18 340 100,0% 240 130 860 100,0% 543 070 860 100,0%
  varav Sverigeboende 17 458 95,2% 146 762 405 61,1% 387 413 405 71,3%