Ägarförteckning, fullständig - NETENT AB per 2018-09-30 Juridiska - Fysiska personer
Antal aktieägare Aktieägare (%) Innehav Innehav (%) Röster Röster (%)
Fysiska personer 15 601 92,7% 60 942 691 25,4% 174 396 691 32,1%
varav Sverigeboende 15 474 91,9% 60 569 828 25,2% 174 023 828 32,0%
Juridiska personer 1 230 7,3% 179 188 169 74,6% 368 674 169 67,9%
varav Sverigeboende 555 3,3% 76 721 997 31,9% 203 918 997 37,5%
Summa 2018-09-30 16 831 100,0% 240 130 860 100,0% 543 070 860 100,0%
  varav Sverigeboende 16 029 95,2% 137 291 825 57,2% 377 942 825 69,6%