Ägarförteckning, fullständig - NETENT AB per 2018-06-30 Juridiska - Fysiska personer
Antal aktieägare Aktieägare (%) Innehav Innehav (%) Röster Röster (%)
Fysiska personer 15 046 92,1% 57 775 508 24,1% 171 229 508 31,5%
varav Sverigeboende 14 931 91,4% 57 456 396 23,9% 170 910 396 31,5%
Juridiska personer 1 284 7,9% 182 355 352 75,9% 371 841 352 68,5%
varav Sverigeboende 544 3,3% 76 638 674 31,9% 203 835 674 37,5%
Summa 2018-06-30 16 330 100,0% 240 130 860 100,0% 543 070 860 100,0%
  varav Sverigeboende 15 475 94,8% 134 095 070 55,8% 374 746 070 69,0%