Ägarförteckning, fullständig - NETENT AB per 2017-12-31 Juridiska - Fysiska personer
Antal aktieägare Aktieägare (%) Innehav Innehav (%) Röster Röster (%)
Fysiska personer 15 152 92,7% 59 427 256 24,8% 172 881 256 31,8%
varav Sverigeboende 15 049 92,0% 59 110 242 24,6% 172 564 242 31,8%
Juridiska personer 1 199 7,3% 180 703 604 75,2% 370 189 604 68,2%
varav Sverigeboende 591 3,6% 87 707 307 36,5% 214 904 307 39,6%
Summa 2017-12-31 16 351 100,0% 240 130 860 100,0% 543 070 860 100,0%
  varav Sverigeboende 15 640 95,7% 146 817 549 61,1% 387 468 549 71,4%