Ägarförteckning, fullständig - NETENT AB per 2018-03-31 - De 10 största ägarländerna
Antal aktieägare A-aktier B-aktier Innehav (%) Röster (%)
SVERIGE 17 458 26 739 000 120 023 405 61,1% 71,3%
LUXEMBURG 34 6 921 000 25 546 743 13,5% 17,4%
STORBRITANNIEN 72 0 19 983 300 8,3% 3,7%
U S A 84 0 18 033 665 7,5% 3,3%
FINLAND 132 0 7 005 535 2,9% 1,3%
TYSKLAND 22 0 3 532 433 1,5% 0,7%
CYPERN 3 0 3 483 406 1,5% 0,6%
SCHWEIZ 22 0 2 131 810 0,9% 0,4%
FRANKRIKE 22 0 1 660 657 0,7% 0,3%
DANMARK 155 0 1 267 919 0,5% 0,2%
Summa för de 10 största ägarländerna 18 004 33 660 000 202 668 873 98,4% 99,3%
Summa övriga länder 336 0 3 801 987 1,6% 0,7%
Summa 2018-03-29 18 340 33 660 000 206 470 860 100,0% 100,0%