Ägarförteckning, fullständig - NETENT AB per 2018-06-30 - De 10 största ägarländerna
Antal aktieägare A-aktier B-aktier Innehav (%) Röster (%)
SVERIGE 15 475 26 739 000 107 356 070 55,8% 69,0%
LUXEMBURG 29 6 921 000 24 633 020 13,1% 17,3%
U S A 94 0 28 576 461 11,9% 5,3%
STORBRITANNIEN 74 0 22 969 634 9,6% 4,2%
FINLAND 118 0 5 543 752 2,3% 1,0%
SCHWEIZ 20 0 3 951 421 1,6% 0,7%
TYSKLAND 24 0 3 774 191 1,6% 0,7%
CYPERN 3 0 3 483 406 1,5% 0,6%
DANMARK 146 0 1 393 868 0,6% 0,3%
FRANKRIKE 17 0 1 154 766 0,5% 0,2%
Summa för de 10 största ägarländerna 16 000 33 660 000 202 836 589 98,5% 99,3%
Summa övriga länder 330 0 3 634 271 1,5% 0,7%
Summa 2018-06-30 16 330 33 660 000 206 470 860 100,0% 100,0%