Ägarförteckning, fullständig - NETENT AB per 2018-09-30 - De 10 största ägarländerna
Antal aktieägare A-aktier B-aktier Innehav (%) Röster (%)
SVERIGE 16 029 26 739 000 110 552 825 57,2% 69,6%
LUXEMBURG 29 6 921 000 26 094 089 13,8% 17,5%
U S A 53 0 22 975 901 9,6% 4,2%
STORBRITANNIEN 73 0 20 262 800 8,4% 3,7%
FINLAND 126 0 6 083 412 2,5% 1,1%
BELGIEN 10 0 4 147 952 1,7% 0,8%
SCHWEIZ 16 0 3 547 540 1,5% 0,7%
TYSKLAND 18 0 3 521 593 1,5% 0,7%
CYPERN 3 0 3 483 406 1,5% 0,6%
DANMARK 137 0 1 873 108 0,8% 0,3%
Summa för de 10 största ägarländerna 16 494 33 660 000 202 542 626 98,4% 99,3%
Summa övriga länder 337 0 3 928 234 1,6% 0,7%
Summa 2018-09-30 16 831 33 660 000 206 470 860 100,0% 100,0%