Ägarförteckning, fullständig - NETENT AB per 2019-03-31 - De 10 största ägarländerna          
           
Antal aktieägare A-aktier B-aktier Innehav (%) Röster (%)
SVERIGE 14 923 26 739 000 99 777 061 52,7% 67,6%
LUXEMBURG 27 4 812 000 25 225 953 12,5% 13,5%
U S A 53 0 31 342 958 13,1% 5,8%
SCHWEIZ 18 2 109 000 4 814 061 2,9% 4,8%
STORBRITANNIEN 57 0 20 404 681 8,5% 3,8%
BELGIEN 9 0 7 542 935 3,1% 1,4%
FINLAND 119 0 6 148 780 2,6% 1,1%
CYPERN 3 0 3 003 406 1,2% 0,5%
FRANKRIKE 19 0 2 657 141 1,1% 0,5%
TYSKLAND 17 0 1 283 922 0,5% 0,2%
Summa för de 10 största ägarländerna 15 245 33 660 000 202 200 898 98,2% 99,2%
Summa övriga länder 446 0 4 269 962 1,8% 0,8%
Summa 2019-03-31 15 691 33 660 000 206 470 860 100,0% 100,0%