Ägarförteckning, fullständig - NETENT AB per 2017-12-31 - De 10 största ägarländerna
Antal aktieägare A-aktier B-aktier Innehav (%) Röster (%)
SVERIGE 15 640 26 739 000 120 078 549 61,1% 71,4%
LUXEMBURG 36 6 921 000 24 272 354 13,0% 17,2%
U S A 83 0 21 298 936 8,9% 3,9%
STORBRITANNIEN 75 0 17 547 279 7,3% 3,2%
FINLAND 112 0 6 856 508 2,9% 1,3%
CYPERN 4 0 3 484 406 1,5% 0,6%
SCHWEIZ 24 0 3 107 656 1,3% 0,6%
TYSKLAND 21 0 2 628 110 1,1% 0,5%
DANMARK 136 0 2 062 678 0,9% 0,4%
FRANKRIKE 19 0 1 828 563 0,8% 0,3%
Summa för de 10 största ägarländerna 16 150 33 660 000 203 165 039 98,6% 99,4%
Summa övriga länder 201 0 3 305 821 1,4% 0,6%
Summa 2017-12-31 16 351 33 660 000 206 470 860 100,0% 100,0%