Ägarförteckning, fullständig - NETENT AB per 2018-12-31 - De 10 största ägarländerna
Antal aktieägare A-aktier B-aktier Innehav (%) Röster (%)
SVERIGE 15 186 26 739 000 102 853 009 54,0% 68,2%
LUXEMBURG 31 6 921 000 27 023 184 14,1% 17,7%
U S A 56 0 26 355 288 11,0% 4,9%
STORBRITANNIEN 69 0 19 403 297 8,1% 3,6%
BELGIEN 10 0 8 473 339 3,5% 1,6%
FINLAND 125 0 6 368 115 2,6% 1,2%
SCHWEIZ 15 0 4 531 215 1,9% 0,8%
CYPERN 3 0 3 483 406 1,5% 0,6%
TYSKLAND 18 0 2 607 181 1,1% 0,5%
FRANKRIKE 19 0 2 538 867 1,1% 0,5%
Summa för de 10 största ägarländerna 15 532 33 660 000 203 636 901 98,8% 99,5%
Summa övriga länder 426 0 2 833 959 1,2% 0,5%
Summa 2018-12-31 15 958 33 660 000 206 470 860 100,0% 100,0%