Ägarlista, 2018-06-30, NetEnt AB
Namn A-aktier B-aktier Innehav Kapital % Röster Röster %
Per Hamberg 10 200 000 5 018 400 15 218 400 6,3% 107 018 400 19,7%
Rolf Lundström 6 915 000 8 593 146 15 508 146 6,5% 77 743 146 14,3%
Michael Knutsson 6 000 000 10 600 000 16 600 000 6,9% 70 600 000 13,0%
Berit Lindwall 3 624 000 735 570 4 359 570 1,8% 36 975 570 6,8%
Handelsbanken AB for PB 2 760 000 8 931 062 11 691 062 4,9% 36 531 062 6,7%
Danske Bank International 2 052 000 5 834 408 7 886 408 3,3% 26 354 408 4,9%
Banque Carnegie Luxembourg 2 109 000 902 500 3 011 500 1,3% 21 992 500 4,0%
JPM Chase NA 0 10 384 880 10 384 880 4,3% 10 384 880 1,9%
SSB Client Omnibus 0 5 759 603 5 759 603 2,4% 5 759 603 1,1%
Lannebo Fonder 0 7 028 303 7 028 303 2,9% 7 028 303 1,3%
De tio största ägarna, totalt 33 660 000 63 787 872 97 447 872 40,6% 400 387 872 73,7%
Övriga aktieägare 0 142 682 988 142 682 988 59,4% 142 682 988 26,3%
Totalt 33 660 000 206 470 860 240 130 860 100,0% 543 070 860 100,0%