Ägarförteckning, fullständig - NETENT AB per 2018-06-30 - Fördelning i storleksklasser - Totalt innehav per ägare
Innehav Antal aktieägare A-aktier B-aktier Innehav (%) Röster (%)
1 - 500 10 527 0 1 487 671 0,62% 0,27%
501 - 1 000 2 078 0 1 642 500 0,68% 0,30%
1 001 - 5 000 2 537 0 5 908 464 2,46% 1,09%
5 001 - 10 000 528 0 3 858 484 1,61% 0,71%
10 001 - 15 000 130 0 1 647 548 0,69% 0,30%
15 001 - 20 000 97 0 1 726 861 0,72% 0,32%
20 001 - 433 33 660 000 190 199 332 93,22% 97,00%
Summa 2018-06-30 16 330 33 660 000 206 470 860 100,00% 100,00%