Ägarförteckning, fullständig - NETENT AB per 2018-12-31 - Fördelning i storleksklasser, klass 1 - Totalt innehav per ägare
Innehav Antal aktieägare Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
1 - 500 10 040 0 1 458 217 0,61% 0,27%
501 - 1 000 2 193 0 1 741 327 0,73% 0,32%
1 001 - 5 000 2 544 0 5 936 332 2,47% 1,09%
5 001 - 10 000 546 0 3 956 302 1,65% 0,73%
10 001 - 15 000 137 0 1 741 066 0,73% 0,32%
15 001 - 20 000 95 0 1 703 949 0,71% 0,31%
20 001 - 403 33 660 000 189 933 667 93,11% 96,95%
Summa 2018-09-30 15 958 33 660 000 206 470 860 100,00% 100,00%