Ägarförteckning, fullständig - NETENT AB per 2017-12-31 - Fördelning i storleksklasser - Totalt innehav per ägare
Innehav Antal aktieägare A-aktier B-aktier Innehav (%) Röster (%)
1 - 500 10 501 0 1 549 627 0,65% 0,29%
501 - 1 000 2 155 0 1 720 812 0,72% 0,32%
1 001 - 5 000 2 473 0 5 676 379 2,36% 1,05%
5 001 - 10 000 563 0 4 070 047 1,69% 0,75%
10 001 - 15 000 138 0 1 728 182 0,72% 0,32%
15 001 - 20 000 85 0 1 518 349 0,63% 0,28%
20 001 - 435 33 660 000 190 830 268 93,49% 97,12%
Summa 2017-12-31 16 351 33 660 000 206 470 860 100,00% 100,00%