Ägarförteckning, fullständig - NETENT AB per 2019-03-31 - Fördelning i storleksklasser, klass 1 - Totalt innehav per ägare          
           
Innehav Antal aktieägare Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
1 - 500 9 809 0 1 442 111 0,60% 0,27%
501 - 1 000 2 169 0 1 720 170 0,72% 0,32%
1 001 - 5 000 2 549 0 5 952 658 2,48% 1,10%
5 001 - 10 000 532 0 3 880 608 1,62% 0,71%
10 001 - 15 000 145 0 1 818 808 0,76% 0,33%
15 001 - 20 000 99 0 1 773 687 0,74% 0,33%
20 001 - 388 33 660 000 189 882 818 93,09% 96,95%
Summa 2019-03-31 15 691 33 660 000 206 470 860 100,00% 100,00%