Ägarförteckning, fullständig - NETENT AB per 2018-03-31 - Fördelning i storleksklasser - Totalt innehav per ägare
Innehav Antal aktieägare A-aktier B-aktier Innehav (%) Röster (%)
1 - 500 11 642 0 1 691 299 0,70% 0,31%
501 - 1 000 2 394 0 1 903 308 0,79% 0,35%
1 001 - 5 000 2 944 0 6 874 800 2,86% 1,27%
5 001 - 10 000 619 0 4 582 521 1,91% 0,84%
10 001 - 15 000 162 0 2 039 717 0,85% 0,38%
15 001 - 20 000 114 0 2 050 868 0,85% 0,38%
20 001 - 465 33 660 000 187 328 347 92,03% 96,48%
Summa 2018-03-29 18 340 33 660 000 206 470 860 100,00% 100,00%