Ägarförteckning, fullständig - NETENT AB per 2018-09-30 - Fördelning i storleksklasser, klass 1 - Totalt innehav per ägare
Innehav Antal aktieägare Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
1 - 500 10 438 0 1 527 637 0,64% 0,28%
501 - 1 000 2 302 0 1 831 839 0,76% 0,34%
1 001 - 5 000 2 827 0 6 623 031 2,76% 1,22%
5 001 - 10 000 604 0 4 418 704 1,84% 0,81%
10 001 - 15 000 140 0 1 788 450 0,74% 0,33%
15 001 - 20 000 103 0 1 867 273 0,78% 0,34%
20 001 - 417 33 660 000 188 413 926 92,48% 96,68%
Summa 2018-09-30 16 831 33 660 000 206 470 860 100,00% 100,00%