NetEnt | Better Gaming

Årsstämma 2019

Årsstämman för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018 ägde rum fredagen den 10 maj 2019 i Stockholm.

Total andel närvarande röster var 61,3 procent och andelen närvarande aktier motsvarade 38,3 procent. Antalet representerade ägare uppgick till 182.