Nyckeltal
Koncernen 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelsemarginal (procent) 29,5 33,7 35,6 36,4 35,7 30,7
Soliditet (procent) 23,1 70,7 69,2 66,1 70,6 67,9
Kassalikviditet (procent) 119,1 226,7 238,2 233,1 272,0 212,6
Räntebärande nettoskuld (MSEK) 2 418,1 -500,8 -387,0 -494,5 -402,1 -258,1
Nettoskuldsättningsgrad (gånger) 2,50 -0,50 -0,42 -0,56 -0,58 -0,47
Genomsnittligt antal anställda 779 800 750 618 489 401
Anställda vid årets slut 862 804 810 680 529 456
Anställda och konsulter vid årets slut 1 062 990 1 013 892 718 591
Resultat per aktie före utspädning (1) 1,79 2,40 2,30 2,10 1,56 1,02
Resultat per aktie efter utspädning (1) 1,79 2,40 2,30 2,10 1,56 1,01
Eget kapital per aktie (1) 4,00 3,98 3,80 3,68 2,88 2,28
Överföring till aktieägare per aktie (föreslagen för 2016) (1) 1,00 2,25 2,25 2,25 1,33 0,83
Genomsnittligt antal utestående aktier (1) 239 469 216 240 130 860 240 130 860 240 130 860 240 130 860 239 440 896
Utestående antal aktier vid årets slut (1) 239 469 216 240 130 860 240 130 860 240 130 860 240 130 860 239 797 644
             
 
(1) Justerat för split 6:1 som skedde i maj 2016