NetEnt | Better Gaming

2010

Delårsrapport januari – september 2010

NYA MARKNADER GER STORA MÖJLIGHETER FRAMGENT TREDJE KVARTALET 2010 - Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 20,8 % till 91,6 (75,8) MSEK - Rörelseresultatet ökade med 13,8 % till 34,1 (30,0) MSEK - Rörel... Fortsätt läsa

Delårsrapport Januari-Juni 2010

TRE NYA LICENSAVTAL TECKNADE MED TIER 1-KUNDER ANDRA KVARTALET 2010 -Intäkterna för andra kvartalet ökade med 27,2 % till 89,2 (70,1) MSEK -Rörelseresultatet ökade med 29,7 % till 32,8 (25,3) MSEK -Rörelsemarginalen var 3... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari – mars 2010

FORTSATT STARK TILLVÄXT -Intäkterna för första kvartalet ökade med 28,0 % till 87,9 (68,7) MSEK -Rörelseresultatet ökade med 21,0 % till 35,7 (29,6) MSEK -Rörelsemarginalen var 40,7 (43,0) % -Resultat efter s... Fortsätt läsa