NetEnt | Better Gaming

December 2008

November 2008

NET ENTERTAINMENT: VD OMPLACERAR SITT INNEHAV

(NGM:NET B) Net Entertainments VD, Johan Öhman, har avyttrat ett direkt aktieinnehav om 134 500 B-aktier i bolaget vilka förvärvas av en kaptialförsäkring till vilken han är förmånstagare. Avyttring framgår... Fortsätt läsa

NET ENTERTAINMENT: RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2008

(NGM:NET B) Net Entertainment avger härmed delårsrapport för perioden januari - september 2008 Niomånadersperioden 2008 • Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 50% till 143,0 (95,1) MSEK • Resultat ef... Fortsätt läsa

Oktober 2008

Augusti 2008

NET ENTERTAINMENT: PRESSRELEASE

NGM:NET B) En gruppering av gamla och nya aktieägare har förvärvat 1,402,500 A-aktier samt 9,983,649 B-aktier från Straumur Burdaras. VD och samtliga styrelseledamöter har deltagit i förvärvet direkt, genom ... Fortsätt läsa

Juli 2008

Juni 2008

Maj 2008

April 2008

NET ENTERTAINMENT: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

(NGM:NET B) Net Entertainment NE AB:s (publ) årsstämma ägde rum den 10:e april 2008 på Konferens Spårvagnshallarna i Stockholm. Utdelning m.m. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utd... Fortsätt läsa

Mars 2008

Februari 2008

Januari 2008