NetEnt | Better Gaming

December 2020

Avnotering från Nasdaq Stockholm

Enligt beslut av Nasdaq Stockholm kommer B-aktierna i NetEnt AB (publ) att avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i aktien blir den 16 december 2020.För ytterligare information, vänligen kon... Fortsätt läsa

November 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i NetEnt AB (publ)

Aktieägarna i NetEnt AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon s... Fortsätt läsa

Oktober 2020

Delårsrapport januari – september 2020

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef  ”Under kvartalet fortsatte vi att investera inom våra tillväxtområden USA, Red Tiger och Live Casino, samtidigt som vi fokuserade på att realisera synergi... Fortsätt läsa

Juli 2020

Delårsrapport januari – juni 2020

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef ”Årets andra kvartal var starkt för både NetEnt och Red Tiger, men också för Atheneum Collective, vilket resulterade i rekordnivåer i intäkter, rörelsere... Fortsätt läsa

Juni 2020

Maj 2020

Nytt antal aktier och röster i NetEnt AB (publ)

I enlighet med beslut vid NetEnts årsstämma den 29 april 2020 har en riktad emission av 6 327 175 B-aktier till säljarna av Red Tiger Gaming Limited genomförts med betalning genom kvittning av halva til... Fortsätt läsa

April 2020

Kommuniké från NetEnt AB:s årsstämma 2020

Vid NetEnt AB (publ):s årsstämma onsdagen den 29 april 2020 beslutades följande.    Fastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt konc... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari-mars 2020

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef: ”För att ytterligare stärka konkurrenskraften och öka effektiviteten påbörjade vi en full integration med Red Tiger under kvartalet. Red Tiger fortsätter att över... Fortsätt läsa

NetEnt publicerar årsredovisningen för 2019

Idag har NetEnt AB publicerat årsredovisningen inklusive hållbarhetsrapporten för 2019. Årsredovisningen kan laddas ned från NetEnts webbplats, www.netent.com Den tryckta versionen kommer att finnas till... Fortsätt läsa

Mars 2020

Kallelse till årsstämma i NetEnt AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NETENT AB (PUBL) Aktieägarna i NetEnt AB (publ), org. nr. 556532-6443 (bolaget) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2020 kl. 15.00, på Vasagatan 16, Stockholm. Regist... Fortsätt läsa

Februari 2020

Januari 2020

Oktober 2019

Delårsrapport januari – september 2019

  Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef; ”Den största händelsen i kvartalet var det strategiskt viktiga förvärvet av Red Tiger. Bolagen kompletterar varandra både geografiskt och produkt... Fortsätt läsa

September 2019

NetEnt förvärvar Red Tiger

NetEnt har ingått avtal om att förvärva Red Tiger Gaming Limited (“Red Tiger”), en snabbväxande mjukvaruleverantör inom onlinekasino. Förvärvet, som finansieras med banklån och egen kassa, uppgår till... Fortsätt läsa

Juli 2019

Delårsrapport januari – juni 2019

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef ”Andra kvartalet präglades av en fortsatt svag utveckling i de nordiska länderna och då särskilt i Sverige, där vi haft färre spelare och lägre intäkter ... Fortsätt läsa

Juni 2019

NetEnt driftsätter spel hos Veikkaus i Finland

NetEnt, ledande leverantör av digitala kasinolösningar, har driftsatt ett urval av sina prisbelönta spel hos speloperatören Veikkaus, den statliga speloperatören i Finland.

Maj 2019

Kommuniké från NetEnt AB:s årsstämma 2019

  Vid NetEnt AB (publ):s årsstämma fredagen den 10 maj 2019 beslutades följande. Fastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt konc... Fortsätt läsa

April 2019

Delårsrapport januari-mars 2019

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef ”Vi fortsatte att fokusera på förbättringar inom hela verksamheten under kvartalet. Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 30,2 procent. Det är svårt att föru... Fortsätt läsa

NetEnt inleder återköp av egna aktier

Styrelsen i NetEnt AB (publ) har beslutat att inleda återköp av bolagets egna aktier i enlighet med beslut av årsstämman den 25 april 2018.

NetEnt publicerar årsredovisning för 2018

  NetEnt AB (publ) har idag publicerat årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018 på bolagets webbplats www.netent.com. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2018. Årsredovisningen finns ti... Fortsätt läsa

Kallelse till årsstämma i NetEnt AB (publ)

Aktieägarna i NetEnt AB (publ) (”Bolaget”) kallas till årsstämma fredagen den 10 maj 2019 kl. 15.00, Vasagatan 16, Stockholm. Registrering sker från kl. 14.00. Anmälan... Fortsätt läsa

Mars 2019

NetEnt erhåller licens i Pennsylvania

NetEnt har genom sitt dotterbolag NetEnt Americas LLC erhållit en villkorad licens (Interactive Gaming Manufacturer Conditional License) av spelmyndigheten i Pennsylvania.

Februari 2019

Tous les casinos NetEnt en France

NetEnt har ingått avtal med Parx Casino inför öppnandet av den reglerade marknaden för onlinekasino i Pennsylvania (USA).

Januari 2019

December 2018

Oktober 2018

Delårsrapport januari – september 2018

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef ”Tredje kvartalet präglades av en stark inledning tack vare en framgångsrik lansering av spelet Jumanji. Vi fortsätter våra ansträngningar med att få ner ... Fortsätt läsa

September 2018

NetEnt beta-lanserar affiliateverksamhet

I dag meddelar NetEnt att bolaget beta-lanserar en egen affiliateverksamhet. På en helt ny del av www.netent.com kommer videoslotfans att kunna testa NetEnts spel och samtidigt ta del av erbjudanden från s... Fortsätt läsa

NetEnts spel live hos Norsk Tipping

Efter slutförd integration finns nu ett urval av NetEnts prisbelönta spel tillgängliga hos Norsk Tipping, den statliga speloperatören i Norge, genom ett avtal med IGT.

NetEnt utser interims-CFO

NetEnt, ledande leverantör av digitala kasinolösningar, meddelar idag att Lars Johansson har utsetts till interims-CFO.

Juli 2018

Delårsrapport januari – juni 2018

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef ”Under kvartalet har vi tagit fram en plan och inlett en rad aktiviteter inom olika områden för att stärka vårt kunderbjudande, få ned ledtiderna och fri... Fortsätt läsa

NetEnts spel live hos Hard Rock i New Jersey

NetEnt, ledande leverantör av digitala kasinolösningar, har driftsatt sina prisbelönta spel hos speloperatören Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City i New Jersey, USA.

Juni 2018

Maj 2018

Therese Hillman ny VD och koncernchef för NetEnt

Styrelsen för NetEnt har utnämnt Therese Hillman till ny VD och koncernchef för NetEnt, med omedelbar verkan den 22 maj 2018. Therese Hillman har varit finanschef på NetEnt sedan januari 2017 och tillförordnad VD s... Fortsätt läsa

April 2018

Inbjudan till NetEnts kapitalmarknadsdag den 22 maj

NetEnt välkomnar analytiker, investerare och media till kapitalmarknadsdagen den 22 maj 2018 på Convendum, Vasagatan 16 i Stockholm, mellan klockan 09:00 och 14:30.

Delårsrapport januari-mars 2018

Citat från Therese Hillman, tillförordnad VD och koncernchef ”Samtidigt som NetEnt fortsätter att satsa på tillväxtdrivande projekt har bolaget under mars inlett initiativ som ska möjliggöra marginalförbättringar framåt. Bl... Fortsätt läsa

NetEnt publicerar årsredovisning för 2017

NetEnt AB (publ) har idag publicerat årsredovisningen för 2017 på bolagets webbplats. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2017.

Mars 2018

NetEnts spel live med Caliente i Mexiko

Efter ett framgångsrikt integrationsarbete finns nu ett urval av NetEnts spel tillgängliga i Calientes onlinekasino i Mexiko.

Kallelse till årsstämma i NetEnt AB (publ)

  Aktieägarna i NetEnt AB (publ) (”bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl. 15.00 i IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 Stockholm. Registrering sker från kl. 14.00. Anmälan... Fortsätt läsa

Februari 2018

Januari 2018

December 2017

November 2017

NetEnt stolt AllBright-finalist för tredje året i rad

I måndags samlades finalisterna till årets AllBrightpris som delas ut till det bolag på Stockholmsbörsen som lyckats bäst med jämställdhet. NetEnt har som enda storbolag på börsen lyckats ta sig till fin... Fortsätt läsa

NetEnts spel live i Tjeckien med Tipsport

NetEnt, ledande leverantör av spel- och systemlösningar för digital kasinounderhållning, har driftsatt sina prisbelönta spel på den reglerade marknaden i Tjeckien hos Tipsport, den ledande operatören inom v... Fortsätt läsa

Oktober 2017

Delårsrapport januari – september 2017

Citat från Per Eriksson, VD och Koncernchef - ”Det tredje kvartalet var ännu ett bra kvartal för NetEnt. Intäkterna ökade med 12 procent samtidigt som rörelsemarginalen var betydligt bättre än i tredje ... Fortsätt läsa

NetEnt tecknar avtal med Caliente i Mexiko

NetEnt, ledande leverantör av digital kasinounderhållning, har tecknat avtal med speloperatören Caliente om att erbjuda onlinespel på den reglerade kasinomarknaden i Mexiko.

Juli 2017

Delårsrapport januari – juni 2017

Citat från Per Eriksson, VD och Koncernchef - ”Kvartalet präglades av fortsatt god tillväxt, högre lönsamhet och ett starkt kassaflöde. De viktigaste tillväxtfaktorerna var mobila spel, Storbritannien och Ital... Fortsätt läsa

Juni 2017

NetEnts spel live i Serbien

NetEnt, ledande leverantör av spel- och systemlösningar för digital kasinounderhållning, fortsätter att växa globalt på reglerade marknader och har nu driftsatt sina prisbelönta spel på den reglerade marknade... Fortsätt läsa

Maj 2017

April 2017

Årsstämma i NetEnt AB (publ) den 21 april 2017

Vid NetEnt AB (publ):s årsstämma fredagen den 21 april 2017 beslutades följande. Fastställande av räkenskaper och utdelningÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncer... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari-mars 2017

”Vi fortsatte att leverera på vår tillväxtstrategi under det första kvartalet och intäkterna ökade i linje med våra tidigare kommentarer om kvartalet. För första gången blev NetEnts spel tillgängliga på den regle... Fortsätt läsa

Mars 2017

NetEnt publicerar årsredovisning för 2016

NetEnt AB (publ) har idag publicerat årsredovisningen för 2016 på bolagets webbsida. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2016.

Kallelse till årsstämma i NetEnt AB (publ)

Aktieägarna i NetEnt AB (publ) (”bolaget”) kallas till årsstämma fredagen den 21 april 2017 kl. 15.00 i Kammarsalen Berns, Näckströmsgatan 8, Stockholm. Registrering sker från kl. 14.00. Anmälan m.m. Aktie... Fortsätt läsa

Februari 2017

Maria Hedengren föreslås till styrelsen i NetEnt

NetEnts valberedning har informerat bolaget om sitt förslag till ny styrelse. Det föreslås att bolagets tidigare finanschef Maria Hedengren väljs till ny styrelseledamot.

NetEnt utvecklar första spelet för Virtual Reality

NetEnt, marknadsledande leverantör av spel- och systemlösningar för digital kasinounderhållning, meddelar idag att bolaget kommer att utveckla och lansera sitt första spel för Virtual Reality (VR). Spele... Fortsätt läsa

NetEnts spel live i Mexiko hos Codere

Efter ett framgångsrikt integrationsarbete finns nu ett stort urval av NetEnts spel tillgängliga i Coderes onlinekasino i Mexiko.

December 2016

NetEnts spel live i Bulgarien

NetEnt, marknadsledande leverantör av spel- och systemlösningar för digital kasinounderhållning, meddelar idag att bolagets prisbelönta onlinespel nu finns tillgängliga på den reglerade spelmarknaden i Bulg... Fortsätt läsa

NetEnts spel live i Portugal

NetEnt, marknadsledande leverantör av spel- och systemlösningar för digital kasinounderhållning, har lanserat sina prisbelönta onlinespel på den reglerade marknaden i Portugal.

NetEnt tar steget in i Mexiko med Codere

NetEnt, ledande leverantör av digital kasinounderhållning, har tagit ett första steg in i Latinamerika genom att teckna avtal med Codere om att distribuera onlinespel på den reglerade kasinomarknaden i M... Fortsätt läsa

November 2016

Oktober 2016

Delårsrapport januari – september 2016

Citat från Per Eriksson, VD och Koncernchef - ”NetEnts strategi för tillväxt fortsätter att leverera resultat – vi växer på nya marknader, med nya produkter och med fler kunder. Under kvartalet gick vi l... Fortsätt läsa

NetEnt tecknar avtal med Gauselmann för spelautomater i Italien

NetEnt AB (publ), marknadsledande leverantör av spel- och systemlösningar för digital kasinounderhållning, har tecknat ett licensavtal med tyska Gauselmann gällande spelautomater i Italien. 

Therese Hillman ny CFO för NetEnt

NetEnt har rekryterat Therese Hillman som ny CFO. Therese Hillman är styrelseledamot i Unibet och har de senaste fem åren arbetat som VD för Gymgrossisten, ett dotterbolag inom Qliro Group.

September 2016

NetEnts spel live i Rumänien

I maj erhöll NetEnt spellicens i Rumänien. Efter ett framgångsrikt integrationsarbete har NetEnts spel nu driftsatts hos ett flertal kunder på den reglerade marknaden i Rumänien.

NetEnt lanserar nyskapande live casino i mobilen

NetEnt, ledande leverantör inom digital kasinounderhållning, har lanserat live casino i mobilen, en helt ny underhållningsupplevelse och ett innovativt tillskott till bolagets kunderbjudande.

Augusti 2016

NetEnt driftsätter spel hos Rank Group

NetEnt tecknade nyligen ett licensavtal med speloperatören Rank Group. Efter ett framgångsrikt integrationsarbete finns nu ett urval av NetEnts spel tillgängliga hos Rank Groups onlinekasino.

Juli 2016

Delårsrapport januari – juni 2016

Citat från Per Eriksson, VD och Koncernchef. -”Andra kvartalet präglades av fortsatt stor efterfrågan på våra produkter och hög tillväxt. Intäkterna ökade med 30 procent och rörelseresultatet med 32 proc... Fortsätt läsa

Juni 2016

NetEnt tecknar avtal med Rank Group

NetEnt, ledande leverantör inom digital kasinounderhållning, har tecknat ett kundavtal med The Rank Group, ett av de största spelbolagen i Europa med en stark marknadsposition i Storbritannien.

CFO Maria Hedengren lämnar NetEnt

NetEnt meddelar i dag att Maria Hedengren kommer att lämna bolaget efter fem år som Chief Financial Officer.

Maj 2016

NetEnt erhåller spellicenser i Rumänien

NetEnt AB (publ), marknadsledande leverantör av spel- och systemlösningar för digital kasinounderhållning, har erhållit licenser från spelmyndigheten i Rumänien. 

April 2016

NetEnts spel live hos Tropicana i New Jersey

NetEnt tecknade nyligen ett licensavtal med Gamesys i New Jersey, för leverans av spel till Tropicanas onlinekasino i den amerikanska delstaten. Efter ett framgångsrikt integrationsarbete har nu ett u... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari-mars 2016

Citat från Per Eriksson, VD och Koncernchef - ”Vi har inlett året starkt med fortsatt hög tillväxt för både intäkter, resultat och kassaflöde. I januari släppte vi slotspelet Guns N Roses, som blev vår i... Fortsätt läsa

Mars 2016

NetEnt publicerar årsredovisning för 2015

NetEnt AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för 2015 på bolagets webbsida. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2015.

NetEnts spel live hos PokerStars i New Jersey

NetEnt tecknade nyligen ett licensavtal med Amaya, som äger PokerStars, för leverans av spel till desktop och mobil till PokerStars onlinekasino i New Jersey, USA. Efter ett framgångsrikt integrationsarbete ha... Fortsätt läsa

Kallelse till årsstämma i NetEnt AB (publ)

Aktieägarna i NetEnt AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 21 april 2016 kl. 15.00 i Kammarsalen Berns, Näckströmsgatan 8, Stockholm. Registrering sker från kl. 14.00.

Februari 2016

Januari 2016

NetEnts styrelseordförande flyttar aktieinnehav

NetEnts styrelseordförande Vigo Carlund har flyttat sitt aktieinnehav i NetEnt till ett investeringssparkonto (ISK) från en utländsk kapitalförsäkring. Finansinspektionen har registrerat transaktionen som ... Fortsätt läsa

December 2015

NetEnt driftsätter spel hos CODERE

Tidigare i år tecknade NetEnt ett licensavtal med CODERE, ett av Spaniens största spelbolag. Idag meddelar NetEnt att ett urval av bolagets spel har driftsatts i CODERE’s onlinekasino i Spanien. “Det är gl... Fortsätt läsa

November 2015

NetEnt tecknar nytt kundavtal i New Jersey

NetEnt, ledande leverantör inom digital kasinounderhållning, har tecknat licensavtal med Gamesys US för leverans av onlinekasinospel till TropicanaCasino.com och VirginCasino.com i New Jersey. Gamesys US... Fortsätt läsa

Oktober 2015

Delårsrapport januari – september 2015

TREDJE KVARTALET 2015 • Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 28,8% till 279,8 (217,2) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 105,3 (73,4) MSEK, en ökning med 43,5% • Rörelsemarginalen var 37,6 (33,8)... Fortsätt läsa

NetEnt driftsätter spel hos Gala Coral

NetEnt tecknade nyligen ett licensavtal med speloperatören Gala Coral. Efter ett framgångsrikt integrationsarbete finns nu ett urval av NetEnts spel tillgängligt hos Gala Corals onlinekasino. Gala Coral är... Fortsätt läsa

September 2015

NetEnt går live i New Jersey

NetEnt tar sitt första steg in på den nordamerikanska marknaden i och med att ett urval av företagets spel för första gången är live i New Jersey. Lanseringen är en följd av att NetEnt i början av septem... Fortsätt läsa

NetEnt tecknar avtal med GAN för Simulated Gaming i USA

NetEnt, marknadsledande leverantör av digital kasinounderhållning, har tecknat avtal med GameAccount Network Plc (GAN) angående distribution av spel för Simulated Gaming-marknaden i USA. Genom Simulated Gam... Fortsätt läsa

NetEnt håller kapitalmarknadsdag idag

Träffa ett lönsamt tillväxtbolag! NetEnts VD Per Eriksson och delar av koncernledningen ger idag på kapitalmarknadsdagen i Stockholm en presentation av bolagets verksamhet och strategi samt en överblick av d... Fortsätt läsa

NetEnt får tillstånd för onlinespel i New Jersey

NetEnt, marknadsledande leverantör av digital kasinounderhållning, har genom en dispensklausul (transactional waiver) fått ett statligt godkännande att lansera sina spelprodukter hos Borgata och bwin.party på ... Fortsätt läsa

Augusti 2015

Juli 2015

NetEnt tecknar avtal med Gala Coral

Idag meddelar NetEnt att företaget har tecknat ännu ett stort avtal med fokus på två av de viktigaste reglerade spelmarknaderna i Europa, Storbritannien och Italien. Avtalet med Gala Coral innebär att ... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari – juni 2015

ANDRA KVARTALET 2015  -Intäkterna för andra kvartalet ökade med 32,3% till 271,2 (205,0) MSEK  -Rörelseresultatet uppgick till 92,7 (56,7) MSEK, en ökning med 63,3%  -Rörelsemarginalen var 34,2 (27,7)... Fortsätt läsa

Juni 2015

Statliga Danske Spil lanserar NetEnts kasinospel

Efter en framgångsrik integrationsprocess finns ett urval av NetEnts digitala kasinospel nu tillgängliga på www.vegas.dk, ett onlinekasino från Danske Spil. Som tidigare meddelats har NetEnt, marknadsledande lev... Fortsätt läsa

NetEnt driftsätter spel i Spanien

NetEnt, marknadsledande leverantör av digital kasinounderhållning, meddelar idag att flera av bolagets spel nu finns tillgängliga i Spanien hos speloperatörerna 888, Premiere Megaplex och Paf. Igår erhö... Fortsätt läsa

NetEnt erhåller spellicenser i Spanien

NetEnt, marknadsledande leverantör av digital kasinounderhållning, har erhållit lokala spellicenser i Spanien av den ansvariga spanska myndigheten, Directorate General for the Regulation of Gambling. Ne... Fortsätt läsa

Maj 2015

NetEnt meddelar nya ISIN-koder och namnbyte

I samband med NetEnts inlösenprogram har bolagets A- och B-aktier bytt ISIN-koder. Den nya ISIN-koden för A-aktien är SE0007074810 och för B-aktien SE0007074828. De nya ISIN-koderna gäller från och med i... Fortsätt läsa

April 2015

Årsstämma Net Entertainment NE AB (publ)

Vid Net Entertainment NE AB:s årsstämma onsdagen den 29 april 2015 beslutades följande. Fastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt konc... Fortsätt läsa

NetEnt: Delårsrapport januari-mars 2015

FÖRSTA KVARTALET 2015 -- Intäkterna för första kvartalet ökade med 37,1% till 258,3 (188,4) MSEK. -- Rörelseresultatet uppgick till 81,8 (51,2) MSEK, en ökning med 59,8%. -- Rörelsemarginalen var 31,7% (... Fortsätt läsa

bwin.party driftsätter NetEnts onlinekasinospel

Förra året tecknade NetEnt, marknadsledande leverantör av digital underhållning, ett globalt avtal om leverans av onlinekasinospel för desktop och mobil till bwin.party digital entertainment, en global onli... Fortsätt läsa

NetEnt publicerar årsredovisning för 2014

Net Entertainment NE AB (publ) har idag publicerat årsredovisningen för 2014 på bolagets webbsida. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.netent.com/rapporter Räkenskapsåret avser perioden 1 januari... Fortsätt läsa

NetEnt erhåller licenser i Storbritannien

NetEnt, Net Entertainment, marknadsledande leverantör av digital kasinounderhållning, har erhållit licenser för sin verksamhet i Storbritannien av den brittiska spelmyndigheten, UK Gambling Commission. Eft... Fortsätt läsa

Mars 2015

NetEnt tecknar avtal med CODERE i Spanien

NetEnt, Net Entertainment, marknadsledande leverantör av digital underhållning, har tecknat ett licensavtal för leverans av spel- och systemlösningar till CODERE, ett av Spaniens största spelbolag. Avta... Fortsätt läsa

NetEnt tecknar avtal med Danske Spil

NetEnt, Net Entertainment, marknadsledande leverantör av digital underhållning, har tecknat ett licensavtal med Danske Spil. Avtalet innebär att NetEnt kommer att leverera ett brett urval av sina kasinospel ti... Fortsätt läsa

NetEnt tecknar avtal med Gamesys

NetEnt, Net Entertainment, marknadsledande leverantör av digital underhållning, har tecknat ett licensavtal med Gamesys, ett brittiskt onlinespelföretag med välkända spelsajter som Jackpotjoy och Virg... Fortsätt läsa

Jenny Rosberg föreslås till styrelsen i NetEnt

Stockholm, 2015-03-02 Valberedningen hos NetEnt, Net Entertainment NE AB (publ) har informerat bolaget om sitt förslag avseende ny styrelse. Det föreslås att Jenny Rosberg väljs till ny styrelseledamot. Val... Fortsätt läsa

Februari 2015

Full Tilt driftsätter NetEnts onlinekasinospel

Stockholm, 2015-02-27 I april 2014 tecknade NetEnt avtal med Rational Group om leverans av onlinekasinospel och tjänster till deras Full Tilt-plattform. Rational Group är världens största operatör inom... Fortsätt läsa

Januari 2015

December 2014

Eurobet driftsätter NetEnts onlinekasinospel

I mars i år meddelade NetEnt, Net Entertainment NE AB (publ), att ett samarbetsavtal med plattformsleverantören GameAccount Network tecknats, vilket möjliggör för NetEnt att erbjuda PC- och mobilspel till... Fortsätt läsa

November 2014

Oktober 2014

Delårsrapport januari – september 2014

Citat från VD, Per Eriksson NetEnt levererade ännu ett rekordkvartal. Vi tecknade avtal med sju nya kunder och vi såg en stark underliggande tillväxt hos befintliga kunder. Speltransaktionerna ökade med ... Fortsätt läsa

September 2014

Betfair driftsätter NetEnt’s onlinekasino

NetEnt, Net Entertainment, tecknade nyligen ett avtal med Englandsbaserade speloperatören Betfair, en av de största aktörerna i världen inom vadslagning på internet inom sport. Efter ett framgångsrikt integ... Fortsätt läsa

Augusti 2014

Juli 2014

Delårsrapport januari – juni 2014

Citat från VD, Per Eriksson - Andra kvartalet utvecklades väl och intäkterna ökade med hela 38 procent jämfört med förra året. Primärt på grund av stark utveckling hos NetEnts kunder men också på grund a... Fortsätt läsa

Juni 2014

April 2014

Årsstämma Net Entertainment

Vid Net Entertainment NE AB:s årsstämma torsdagen den 24 april 2014 beslutades följande. Fastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt konc... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari – mars 2014

Första kvartalet 2014 -- Intäkterna för första kvartalet ökade med 26,7 % till 188,4 (148,8) MSEK -- Rörelseresultatet uppgick till 51,2 (41,0) MSEK -- Rörelsemarginalen var 27,2 (27,5) % -- Resultat efter ... Fortsätt läsa

Mars 2014

Februari 2014

December 2013

November 2013

Oktober 2013

Delårsrapport januari – september 2013

Citat från VD, Per Eriksson - Tredje kvartalet utvecklades starkt då vi driftsatte hela nio nya kunder och tecknade avtal med fem nya kunder, däribland med speloperatörerna Ladbrokes och William Hill som... Fortsätt läsa

September 2013

Juli 2013

Delårsrapport januari – juni 2013

Citat från VD, Per Eriksson - Net Entertainment visade återigen dubbelsiffrig tillväxt i andra kvartalet trots lågsäsongen som normalt startar i maj. Vi har goda försäljningsutsikter i såväl Storbritannien som i öv... Fortsätt läsa

Maj 2013

April 2013

Årsstämma Net Entertainment

Vid Net Entertainment NE AB:s årsstämma torsdagen den 25 april 2013 beslutades följande. Fastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt konc... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari – mars 2013

Citat från VD, Per Eriksson Net Entertainment fortsätter visa god tillväxt och lönsamhet under årets första kvartal. Bolaget tecknade sex nya kundavtal och antalet kontrakt inom Live Casino och mobilspel forts... Fortsätt läsa

Mars 2013

Februari 2013

Januari 2013

December 2012

November 2012

Oktober 2012

Delårsrapport januari – september 2012

Strategiska projekt bäddar för positiv framtid Tredje kvartalet 2012 -- Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 9,9 % till 122,5 (111,4) MSEK -- Rörelseresultatet uppgick till 36,1 (34,0) MSEK -- Rö... Fortsätt läsa

September 2012

Augusti 2012

Juli 2012

Delårsrapport januari – juni 2012

Intäkterna nådde högsta nivån hittills Andra kvartalet 2012 -- Intäkterna för andra kvartalet ökade med 32,2 % till 132,0 (99,9) MSEK -- Rörelseresultatet uppgick till 39,6 (27,2) MSEK -- Rörelsemarginalen var 30,0... Fortsätt läsa

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Delårsrapport januari – mars 2012

Elva nya kundavtal tecknades för mobilspel Första kvartalet 2012 - Intäkterna för första kvartalet ökade med 33,9 % till 127,5 (95,2) MSEK - Rörelseresultatet uppgick till 40,1 (26,3) MSEK - Rörelsemarginalen var 31,... Fortsätt läsa

Årsstämma Net Entertainment

Vid Net Entertainment NE AB:s årsstämma onsdagen den 18 april 2012 beslutades följande. Fastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt konc... Fortsätt läsa

Mars 2012

Februari 2012

Januari 2012

December 2011

Net Entertainment lanserar mobilspel

Net Entertainment kan med nöje meddela driftsättning av de första mobila spelen till marknaden. Spelare kan nu spela Net Entertainments kasino var de vill, när de vill. Den initiala lanseringen inkluderar mob... Fortsätt läsa

Oktober 2011

Delårsrapport januari – september 2011

Starkt kvartal drivet av organisk tillväxt Tredje kvartalet 2011 - Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 21,7 % till 111,4 (91,6) MSEK - Rörelseresultatet uppgick till 34,0 (34,1) MSEK - Rörelsemarginalen var 3... Fortsätt läsa

Augusti 2011

Förändring i organisationen

Net Entertainments CFO Bertil Jungmar har valt att lämna bolaget. Ny CFO, Maria Hedengren har rekryterats och kommer att påbörja sin anställning i mitten av Oktober. Maria Hedengren arbetar just nu på ... Fortsätt läsa

Juli 2011

Johan Öhman lämnar Net Entertainment

Styrelsen i Net Entertainment NE AB har tillsammans med VD Johan Öhman enats om att Johan lämnar sin post som VD av familjeskäl. Johan som har varit verksam som VD i bolaget sedan 2006 kommer att stå til... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari – juni 2011

Nya produkter, Nya marknader, Fortsatt tillväxt Andra kvartalet 2011 - Intäkterna för andra kvartalet ökade med 12,0 % till 99,9 (89,2) MSEK - Rörelseresultatet uppgick till 27,2 (32,8) MSEK - Rörelsemarginalen var 2... Fortsätt läsa

April 2011

Delårsrapport januari – mars 2011

Spelaktiviteten fortsätter öka Första kvartalet 2011 - Intäkterna för första kvartalet ökade med 8,3 % till 95,2 (87,9) MSEK - Rörelseresultatet uppgick till 26,3 (35,7) MSEK - Rörelsemarginalen var 27,6... Fortsätt läsa

Årsstämma Net Entertainment

Vid Net Entertainment NE ABs årsstämma onsdagen den 13 april 2011 beslutades följande. Fastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt konc... Fortsätt läsa

Mars 2011

Februari 2011

Januari 2011

December 2010

November 2010

StanJames.com lanserar Net Entertainments kasino

Från och med idag erbjuder StanJames.com, en global speloperatör, Net Entertainments nedladdningsbara och browserbaserade kasino till sina spelare. Kunderna får access till ett stort antal spännande och... Fortsätt läsa

Oktober 2010

Delårsrapport januari – september 2010

NYA MARKNADER GER STORA MÖJLIGHETER FRAMGENT TREDJE KVARTALET 2010 - Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 20,8 % till 91,6 (75,8) MSEK - Rörelseresultatet ökade med 13,8 % till 34,1 (30,0) MSEK - Rörel... Fortsätt läsa

Valberedning utsedd i Net Entertainment

I enlighet med de av årsstämman 2010 beslutade principerna för tillsättande av valberedning har Per Hamberg (utsedd av familjen Hamberg), Anna-Maria Thörnblom Lundström (Provobis Invest AB) och Emil Sunvi... Fortsätt läsa

Augusti 2010

Delårsrapport Januari-Juni 2010

TRE NYA LICENSAVTAL TECKNADE MED TIER 1-KUNDER ANDRA KVARTALET 2010 -Intäkterna för andra kvartalet ökade med 27,2 % till 89,2 (70,1) MSEK -Rörelseresultatet ökade med 29,7 % till 32,8 (25,3) MSEK -Rörelsemarginalen var 3... Fortsätt läsa

Juni 2010

Stan James väljer Net Entertainment

Den globala speloperatören Stan James plc har valt Net Entertainment som ny kasinoleverantör. Enligt avtalet kommer Net Entertainment vara strategisk leverantör för StanJames.coms nedladdningsbara och... Fortsätt läsa

Maj 2010

April 2010

Delårsrapport januari – mars 2010

FORTSATT STARK TILLVÄXT -Intäkterna för första kvartalet ökade med 28,0 % till 87,9 (68,7) MSEK -Rörelseresultatet ökade med 21,0 % till 35,7 (29,6) MSEK -Rörelsemarginalen var 40,7 (43,0) % -Resultat efter s... Fortsätt läsa

Betsson förnyar avtalet med Net Entertainment

Betsson har förnyat sitt avtal med Net Entertainment ytterligare tre år. Enligt avtalet kommer Net Entertainment fortsätta vara en strategisk partner inom kasinospel för Betssongruppen. CasinoModule har... Fortsätt läsa

Årsstämma Net Entertainment

Vid Net Entertainment NE ABs årsstämma onsdagen den 14 april 2010 beslutades följande. Fastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt konc... Fortsätt läsa

Mars 2010

Februari 2010

Januari 2010

December 2009

Oktober 2009

Delårsrapport januari – september 2009

TREDJE KVARTALET 2009 - Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 44,0 % till 75,8 (52,7) MSEK - Rörelseresultatet ökade med 35,2 % till 30,0 (22,2) MSEK - Rörelsemarginalen var 39,5 (42,1) % - Resultat efter... Fortsätt läsa

Valberedning utsedd i Net Entertainment

I enlighet med de av årsstämman 2009 beslutade principerna för tillsättande av valberedning har Per Hamberg (utsedd av familjen Hamberg) och Lena Apler (Provobis Invest AB) utsetts att, tillsammans med... Fortsätt läsa

Augusti 2009

Juli 2009

Paf lanserar Net Entertainments CasinoModule

Efter en snabb och problemfri integration lanserades CasinoModule™ denna vecka på www.paf.com. Paf grundades 1967 och är en speloperatör som håller en spellicens från de Åländska myndigheterna och utve... Fortsätt läsa

Juni 2009

April 2009

Årsstämma Net Entertainment

Vid Net Entertainment NE ABs årsstämma onsdagen den 29 april 2009 beslutades följande. Fastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt konc... Fortsätt läsa

Net Entertainment delårsrapport januari – mars 2009

Net Entertainment avger härmed delårsrapport för perioden januari - mars 2009 • Intäkterna för första kvartalet ökade med 60,7% till 68,7 (42,8) MSEK • Rörelseresultatet ökade med 74,6 % till 29,6 (16,9) ... Fortsätt läsa

Mars 2009

Februari 2009

Januari 2009

December 2008

November 2008

NET ENTERTAINMENT: VD OMPLACERAR SITT INNEHAV

(NGM:NET B) Net Entertainments VD, Johan Öhman, har avyttrat ett direkt aktieinnehav om 134 500 B-aktier i bolaget vilka förvärvas av en kaptialförsäkring till vilken han är förmånstagare. Avyttring framgår... Fortsätt läsa

NET ENTERTAINMENT: RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2008

(NGM:NET B) Net Entertainment avger härmed delårsrapport för perioden januari - september 2008 Niomånadersperioden 2008 • Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 50% till 143,0 (95,1) MSEK • Resultat ef... Fortsätt läsa

Oktober 2008

Augusti 2008

NET ENTERTAINMENT: PRESSRELEASE

NGM:NET B) En gruppering av gamla och nya aktieägare har förvärvat 1,402,500 A-aktier samt 9,983,649 B-aktier från Straumur Burdaras. VD och samtliga styrelseledamöter har deltagit i förvärvet direkt, genom ... Fortsätt läsa

Juli 2008

Juni 2008

Maj 2008

April 2008

NET ENTERTAINMENT: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

(NGM:NET B) Net Entertainment NE AB:s (publ) årsstämma ägde rum den 10:e april 2008 på Konferens Spårvagnshallarna i Stockholm. Utdelning m.m. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utd... Fortsätt läsa

Mars 2008

Februari 2008

Januari 2008

December 2007

November 2007

Oktober 2007

September 2007

Augusti 2007

Juni 2007

Maj 2007

NET ENTERTAINMENT: FLAGGNINGSMEDDELANDE

Falvir AB, 556553-3667, och dess koncernchef Göran Månsson med närstående har idag passerat 5 % av aktierna i Net Entertainment AB. Innehavet uppgår nu till 2 010 000 aktier. Telefon: 0705 9171... Fortsätt läsa

NET ENTERTAINMENT: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Net Entertainment NE AB:s (publ) årsstämma ägde rum den 21 maj 2007 på Konferens Spårvagnshallarna i Stockholm. Utdelning m.m. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 0,25 k... Fortsätt läsa

April 2007