NetEnt | Better Gaming

December 2020

Avnotering från Nasdaq Stockholm

Enligt beslut av Nasdaq Stockholm kommer B-aktierna i NetEnt AB (publ) att avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i aktien blir den 16 december 2020.För ytterligare information, vänligen kon... Fortsätt läsa

November 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i NetEnt AB (publ)

Aktieägarna i NetEnt AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon s... Fortsätt läsa

Oktober 2020

Delårsrapport januari – september 2020

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef  ”Under kvartalet fortsatte vi att investera inom våra tillväxtområden USA, Red Tiger och Live Casino, samtidigt som vi fokuserade på att realisera synergi... Fortsätt läsa

Juli 2020

Delårsrapport januari – juni 2020

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef ”Årets andra kvartal var starkt för både NetEnt och Red Tiger, men också för Atheneum Collective, vilket resulterade i rekordnivåer i intäkter, rörelsere... Fortsätt läsa

Juni 2020

Maj 2020

Nytt antal aktier och röster i NetEnt AB (publ)

I enlighet med beslut vid NetEnts årsstämma den 29 april 2020 har en riktad emission av 6 327 175 B-aktier till säljarna av Red Tiger Gaming Limited genomförts med betalning genom kvittning av halva til... Fortsätt läsa

April 2020

Kommuniké från NetEnt AB:s årsstämma 2020

Vid NetEnt AB (publ):s årsstämma onsdagen den 29 april 2020 beslutades följande.    Fastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt konc... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari-mars 2020

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef: ”För att ytterligare stärka konkurrenskraften och öka effektiviteten påbörjade vi en full integration med Red Tiger under kvartalet. Red Tiger fortsätter att över... Fortsätt läsa

NetEnt publicerar årsredovisningen för 2019

Idag har NetEnt AB publicerat årsredovisningen inklusive hållbarhetsrapporten för 2019. Årsredovisningen kan laddas ned från NetEnts webbplats, www.netent.com Den tryckta versionen kommer att finnas till... Fortsätt läsa

Mars 2020

Kallelse till årsstämma i NetEnt AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NETENT AB (PUBL) Aktieägarna i NetEnt AB (publ), org. nr. 556532-6443 (bolaget) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2020 kl. 15.00, på Vasagatan 16, Stockholm. Regist... Fortsätt läsa

Februari 2020