NetEnt | Better Gaming

December 2020

Avnotering från Nasdaq Stockholm

Enligt beslut av Nasdaq Stockholm kommer B-aktierna i NetEnt AB (publ) att avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i aktien blir den 16 december 2020.För ytterligare information, vänligen kon... Fortsätt läsa

November 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i NetEnt AB (publ)

Aktieägarna i NetEnt AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon s... Fortsätt läsa

Oktober 2020

Delårsrapport januari – september 2020

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef  ”Under kvartalet fortsatte vi att investera inom våra tillväxtområden USA, Red Tiger och Live Casino, samtidigt som vi fokuserade på att realisera synergi... Fortsätt läsa

Juli 2020

Delårsrapport januari – juni 2020

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef ”Årets andra kvartal var starkt för både NetEnt och Red Tiger, men också för Atheneum Collective, vilket resulterade i rekordnivåer i intäkter, rörelsere... Fortsätt läsa

Juni 2020

Maj 2020

Nytt antal aktier och röster i NetEnt AB (publ)

I enlighet med beslut vid NetEnts årsstämma den 29 april 2020 har en riktad emission av 6 327 175 B-aktier till säljarna av Red Tiger Gaming Limited genomförts med betalning genom kvittning av halva til... Fortsätt läsa

April 2020

Kommuniké från NetEnt AB:s årsstämma 2020

Vid NetEnt AB (publ):s årsstämma onsdagen den 29 april 2020 beslutades följande.    Fastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt konc... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari-mars 2020

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef: ”För att ytterligare stärka konkurrenskraften och öka effektiviteten påbörjade vi en full integration med Red Tiger under kvartalet. Red Tiger fortsätter att över... Fortsätt läsa

NetEnt publicerar årsredovisningen för 2019

Idag har NetEnt AB publicerat årsredovisningen inklusive hållbarhetsrapporten för 2019. Årsredovisningen kan laddas ned från NetEnts webbplats, www.netent.com Den tryckta versionen kommer att finnas till... Fortsätt läsa

Mars 2020

Kallelse till årsstämma i NetEnt AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NETENT AB (PUBL) Aktieägarna i NetEnt AB (publ), org. nr. 556532-6443 (bolaget) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2020 kl. 15.00, på Vasagatan 16, Stockholm. Regist... Fortsätt läsa

Februari 2020

Oktober 2019

Delårsrapport januari – september 2019

  Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef; ”Den största händelsen i kvartalet var det strategiskt viktiga förvärvet av Red Tiger. Bolagen kompletterar varandra både geografiskt och produkt... Fortsätt läsa

September 2019

NetEnt förvärvar Red Tiger

NetEnt har ingått avtal om att förvärva Red Tiger Gaming Limited (“Red Tiger”), en snabbväxande mjukvaruleverantör inom onlinekasino. Förvärvet, som finansieras med banklån och egen kassa, uppgår till... Fortsätt läsa

Juli 2019

Delårsrapport januari – juni 2019

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef ”Andra kvartalet präglades av en fortsatt svag utveckling i de nordiska länderna och då särskilt i Sverige, där vi haft färre spelare och lägre intäkter ... Fortsätt läsa

Juni 2019

Maj 2019

Kommuniké från NetEnt AB:s årsstämma 2019

  Vid NetEnt AB (publ):s årsstämma fredagen den 10 maj 2019 beslutades följande. Fastställande av räkenskaper och utdelning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt konc... Fortsätt läsa

April 2019

Delårsrapport januari-mars 2019

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef ”Vi fortsatte att fokusera på förbättringar inom hela verksamheten under kvartalet. Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 30,2 procent. Det är svårt att föru... Fortsätt läsa

NetEnt inleder återköp av egna aktier

Styrelsen i NetEnt AB (publ) har beslutat att inleda återköp av bolagets egna aktier i enlighet med beslut av årsstämman den 25 april 2018.

NetEnt publicerar årsredovisning för 2018

  NetEnt AB (publ) har idag publicerat årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018 på bolagets webbplats www.netent.com. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2018. Årsredovisningen finns ti... Fortsätt läsa

Kallelse till årsstämma i NetEnt AB (publ)

Aktieägarna i NetEnt AB (publ) (”Bolaget”) kallas till årsstämma fredagen den 10 maj 2019 kl. 15.00, Vasagatan 16, Stockholm. Registrering sker från kl. 14.00. Anmälan... Fortsätt läsa

Mars 2019

NetEnt erhåller licens i Pennsylvania

NetEnt har genom sitt dotterbolag NetEnt Americas LLC erhållit en villkorad licens (Interactive Gaming Manufacturer Conditional License) av spelmyndigheten i Pennsylvania.

Februari 2019

December 2018

Oktober 2018

Delårsrapport januari – september 2018

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef ”Tredje kvartalet präglades av en stark inledning tack vare en framgångsrik lansering av spelet Jumanji. Vi fortsätter våra ansträngningar med att få ner ... Fortsätt läsa

September 2018

NetEnt beta-lanserar affiliateverksamhet

I dag meddelar NetEnt att bolaget beta-lanserar en egen affiliateverksamhet. På en helt ny del av www.netent.com kommer videoslotfans att kunna testa NetEnts spel och samtidigt ta del av erbjudanden från s... Fortsätt läsa

NetEnts spel live hos Norsk Tipping

Efter slutförd integration finns nu ett urval av NetEnts prisbelönta spel tillgängliga hos Norsk Tipping, den statliga speloperatören i Norge, genom ett avtal med IGT.

NetEnt utser interims-CFO

NetEnt, ledande leverantör av digitala kasinolösningar, meddelar idag att Lars Johansson har utsetts till interims-CFO.

Juli 2018

Delårsrapport januari – juni 2018

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef ”Under kvartalet har vi tagit fram en plan och inlett en rad aktiviteter inom olika områden för att stärka vårt kunderbjudande, få ned ledtiderna och fri... Fortsätt läsa

Juni 2018

Maj 2018

Therese Hillman ny VD och koncernchef för NetEnt

Styrelsen för NetEnt har utnämnt Therese Hillman till ny VD och koncernchef för NetEnt, med omedelbar verkan den 22 maj 2018. Therese Hillman har varit finanschef på NetEnt sedan januari 2017 och tillförordnad VD s... Fortsätt läsa

April 2018

Delårsrapport januari-mars 2018

Citat från Therese Hillman, tillförordnad VD och koncernchef ”Samtidigt som NetEnt fortsätter att satsa på tillväxtdrivande projekt har bolaget under mars inlett initiativ som ska möjliggöra marginalförbättringar framåt. Bl... Fortsätt läsa

NetEnt publicerar årsredovisning för 2017

NetEnt AB (publ) har idag publicerat årsredovisningen för 2017 på bolagets webbplats. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2017.

Mars 2018

NetEnts spel live med Caliente i Mexiko

Efter ett framgångsrikt integrationsarbete finns nu ett urval av NetEnts spel tillgängliga i Calientes onlinekasino i Mexiko.

Kallelse till årsstämma i NetEnt AB (publ)

  Aktieägarna i NetEnt AB (publ) (”bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl. 15.00 i IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 Stockholm. Registrering sker från kl. 14.00. Anmälan... Fortsätt läsa

Februari 2018

Januari 2018

December 2017

November 2017

NetEnts spel live i Tjeckien med Tipsport

NetEnt, ledande leverantör av spel- och systemlösningar för digital kasinounderhållning, har driftsatt sina prisbelönta spel på den reglerade marknaden i Tjeckien hos Tipsport, den ledande operatören inom v... Fortsätt läsa

Oktober 2017

Delårsrapport januari – september 2017

Citat från Per Eriksson, VD och Koncernchef - ”Det tredje kvartalet var ännu ett bra kvartal för NetEnt. Intäkterna ökade med 12 procent samtidigt som rörelsemarginalen var betydligt bättre än i tredje ... Fortsätt läsa

NetEnt tecknar avtal med Caliente i Mexiko

NetEnt, ledande leverantör av digital kasinounderhållning, har tecknat avtal med speloperatören Caliente om att erbjuda onlinespel på den reglerade kasinomarknaden i Mexiko.

Juli 2017

Delårsrapport januari – juni 2017

Citat från Per Eriksson, VD och Koncernchef - ”Kvartalet präglades av fortsatt god tillväxt, högre lönsamhet och ett starkt kassaflöde. De viktigaste tillväxtfaktorerna var mobila spel, Storbritannien och Ital... Fortsätt läsa

Juni 2017

NetEnts spel live i Serbien

NetEnt, ledande leverantör av spel- och systemlösningar för digital kasinounderhållning, fortsätter att växa globalt på reglerade marknader och har nu driftsatt sina prisbelönta spel på den reglerade marknade... Fortsätt läsa

Maj 2017

April 2017

Årsstämma i NetEnt AB (publ) den 21 april 2017

Vid NetEnt AB (publ):s årsstämma fredagen den 21 april 2017 beslutades följande. Fastställande av räkenskaper och utdelningÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncer... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari-mars 2017

”Vi fortsatte att leverera på vår tillväxtstrategi under det första kvartalet och intäkterna ökade i linje med våra tidigare kommentarer om kvartalet. För första gången blev NetEnts spel tillgängliga på den regle... Fortsätt läsa

Mars 2017

NetEnt publicerar årsredovisning för 2016

NetEnt AB (publ) har idag publicerat årsredovisningen för 2016 på bolagets webbsida. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2016.

Kallelse till årsstämma i NetEnt AB (publ)

Aktieägarna i NetEnt AB (publ) (”bolaget”) kallas till årsstämma fredagen den 21 april 2017 kl. 15.00 i Kammarsalen Berns, Näckströmsgatan 8, Stockholm. Registrering sker från kl. 14.00. Anmälan m.m. Aktie... Fortsätt läsa

Februari 2017

Maria Hedengren föreslås till styrelsen i NetEnt

NetEnts valberedning har informerat bolaget om sitt förslag till ny styrelse. Det föreslås att bolagets tidigare finanschef Maria Hedengren väljs till ny styrelseledamot.

NetEnt utvecklar första spelet för Virtual Reality

NetEnt, marknadsledande leverantör av spel- och systemlösningar för digital kasinounderhållning, meddelar idag att bolaget kommer att utveckla och lansera sitt första spel för Virtual Reality (VR). Spele... Fortsätt läsa

NetEnts spel live i Mexiko hos Codere

Efter ett framgångsrikt integrationsarbete finns nu ett stort urval av NetEnts spel tillgängliga i Coderes onlinekasino i Mexiko.

December 2016

NetEnts spel live i Bulgarien

NetEnt, marknadsledande leverantör av spel- och systemlösningar för digital kasinounderhållning, meddelar idag att bolagets prisbelönta onlinespel nu finns tillgängliga på den reglerade spelmarknaden i Bulg... Fortsätt läsa

NetEnts spel live i Portugal

NetEnt, marknadsledande leverantör av spel- och systemlösningar för digital kasinounderhållning, har lanserat sina prisbelönta onlinespel på den reglerade marknaden i Portugal.

NetEnt tar steget in i Mexiko med Codere

NetEnt, ledande leverantör av digital kasinounderhållning, har tagit ett första steg in i Latinamerika genom att teckna avtal med Codere om att distribuera onlinespel på den reglerade kasinomarknaden i M... Fortsätt läsa

November 2016

Oktober 2016

Delårsrapport januari – september 2016

Citat från Per Eriksson, VD och Koncernchef - ”NetEnts strategi för tillväxt fortsätter att leverera resultat – vi växer på nya marknader, med nya produkter och med fler kunder. Under kvartalet gick vi l... Fortsätt läsa

NetEnt tecknar avtal med Gauselmann för spelautomater i Italien

NetEnt AB (publ), marknadsledande leverantör av spel- och systemlösningar för digital kasinounderhållning, har tecknat ett licensavtal med tyska Gauselmann gällande spelautomater i Italien. 

Therese Hillman ny CFO för NetEnt

NetEnt har rekryterat Therese Hillman som ny CFO. Therese Hillman är styrelseledamot i Unibet och har de senaste fem åren arbetat som VD för Gymgrossisten, ett dotterbolag inom Qliro Group.

September 2016

NetEnts spel live i Rumänien

I maj erhöll NetEnt spellicens i Rumänien. Efter ett framgångsrikt integrationsarbete har NetEnts spel nu driftsatts hos ett flertal kunder på den reglerade marknaden i Rumänien.

Augusti 2016

NetEnt driftsätter spel hos Rank Group

NetEnt tecknade nyligen ett licensavtal med speloperatören Rank Group. Efter ett framgångsrikt integrationsarbete finns nu ett urval av NetEnts spel tillgängliga hos Rank Groups onlinekasino.

Juli 2016

Delårsrapport januari – juni 2016

Citat från Per Eriksson, VD och Koncernchef. -”Andra kvartalet präglades av fortsatt stor efterfrågan på våra produkter och hög tillväxt. Intäkterna ökade med 30 procent och rörelseresultatet med 32 proc... Fortsätt läsa

Juni 2016