NetEnt | Better Gaming

Finansiella rapporter

2016

2015

Delårsrapport januari – september 2015

TREDJE KVARTALET 2015 • Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 28,8% till 279,8 (217,2) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 105,3 (73,4) MSEK, en ökning med 43,5% • Rörelsemarginalen var 37,6 (33,8)... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari – juni 2015

ANDRA KVARTALET 2015  -Intäkterna för andra kvartalet ökade med 32,3% till 271,2 (205,0) MSEK  -Rörelseresultatet uppgick till 92,7 (56,7) MSEK, en ökning med 63,3%  -Rörelsemarginalen var 34,2 (27,7)... Fortsätt läsa

NetEnt: Delårsrapport januari-mars 2015

FÖRSTA KVARTALET 2015 -- Intäkterna för första kvartalet ökade med 37,1% till 258,3 (188,4) MSEK. -- Rörelseresultatet uppgick till 81,8 (51,2) MSEK, en ökning med 59,8%. -- Rörelsemarginalen var 31,7% (... Fortsätt läsa

2014

Delårsrapport januari – september 2014

Citat från VD, Per Eriksson NetEnt levererade ännu ett rekordkvartal. Vi tecknade avtal med sju nya kunder och vi såg en stark underliggande tillväxt hos befintliga kunder. Speltransaktionerna ökade med ... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari – juni 2014

Citat från VD, Per Eriksson - Andra kvartalet utvecklades väl och intäkterna ökade med hela 38 procent jämfört med förra året. Primärt på grund av stark utveckling hos NetEnts kunder men också på grund a... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari – mars 2014

Första kvartalet 2014 -- Intäkterna för första kvartalet ökade med 26,7 % till 188,4 (148,8) MSEK -- Rörelseresultatet uppgick till 51,2 (41,0) MSEK -- Rörelsemarginalen var 27,2 (27,5) % -- Resultat efter ... Fortsätt läsa

2013

Delårsrapport januari – september 2013

Citat från VD, Per Eriksson - Tredje kvartalet utvecklades starkt då vi driftsatte hela nio nya kunder och tecknade avtal med fem nya kunder, däribland med speloperatörerna Ladbrokes och William Hill som... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari – juni 2013

Citat från VD, Per Eriksson - Net Entertainment visade återigen dubbelsiffrig tillväxt i andra kvartalet trots lågsäsongen som normalt startar i maj. Vi har goda försäljningsutsikter i såväl Storbritannien som i öv... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari – mars 2013

Citat från VD, Per Eriksson Net Entertainment fortsätter visa god tillväxt och lönsamhet under årets första kvartal. Bolaget tecknade sex nya kundavtal och antalet kontrakt inom Live Casino och mobilspel forts... Fortsätt läsa

2012

Delårsrapport januari – september 2012

Strategiska projekt bäddar för positiv framtid Tredje kvartalet 2012 -- Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 9,9 % till 122,5 (111,4) MSEK -- Rörelseresultatet uppgick till 36,1 (34,0) MSEK -- Rö... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari – juni 2012

Intäkterna nådde högsta nivån hittills Andra kvartalet 2012 -- Intäkterna för andra kvartalet ökade med 32,2 % till 132,0 (99,9) MSEK -- Rörelseresultatet uppgick till 39,6 (27,2) MSEK -- Rörelsemarginalen var 30,0... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari – mars 2012

Elva nya kundavtal tecknades för mobilspel Första kvartalet 2012 - Intäkterna för första kvartalet ökade med 33,9 % till 127,5 (95,2) MSEK - Rörelseresultatet uppgick till 40,1 (26,3) MSEK - Rörelsemarginalen var 31,... Fortsätt läsa

2011

Delårsrapport januari – september 2011

Starkt kvartal drivet av organisk tillväxt Tredje kvartalet 2011 - Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 21,7 % till 111,4 (91,6) MSEK - Rörelseresultatet uppgick till 34,0 (34,1) MSEK - Rörelsemarginalen var 3... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari – juni 2011

Nya produkter, Nya marknader, Fortsatt tillväxt Andra kvartalet 2011 - Intäkterna för andra kvartalet ökade med 12,0 % till 99,9 (89,2) MSEK - Rörelseresultatet uppgick till 27,2 (32,8) MSEK - Rörelsemarginalen var 2... Fortsätt läsa

2010

Delårsrapport januari – september 2010

NYA MARKNADER GER STORA MÖJLIGHETER FRAMGENT TREDJE KVARTALET 2010 - Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 20,8 % till 91,6 (75,8) MSEK - Rörelseresultatet ökade med 13,8 % till 34,1 (30,0) MSEK - Rörel... Fortsätt läsa

Delårsrapport Januari-Juni 2010

TRE NYA LICENSAVTAL TECKNADE MED TIER 1-KUNDER ANDRA KVARTALET 2010 -Intäkterna för andra kvartalet ökade med 27,2 % till 89,2 (70,1) MSEK -Rörelseresultatet ökade med 29,7 % till 32,8 (25,3) MSEK -Rörelsemarginalen var 3... Fortsätt läsa

Delårsrapport januari – mars 2010

FORTSATT STARK TILLVÄXT -Intäkterna för första kvartalet ökade med 28,0 % till 87,9 (68,7) MSEK -Rörelseresultatet ökade med 21,0 % till 35,7 (29,6) MSEK -Rörelsemarginalen var 40,7 (43,0) % -Resultat efter s... Fortsätt läsa

2009

Delårsrapport januari – september 2009

TREDJE KVARTALET 2009 - Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 44,0 % till 75,8 (52,7) MSEK - Rörelseresultatet ökade med 35,2 % till 30,0 (22,2) MSEK - Rörelsemarginalen var 39,5 (42,1) % - Resultat efter... Fortsätt läsa

Net Entertainment delårsrapport januari – mars 2009

Net Entertainment avger härmed delårsrapport för perioden januari - mars 2009 • Intäkterna för första kvartalet ökade med 60,7% till 68,7 (42,8) MSEK • Rörelseresultatet ökade med 74,6 % till 29,6 (16,9) ... Fortsätt läsa

2008

NET ENTERTAINMENT: RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2008

(NGM:NET B) Net Entertainment avger härmed delårsrapport för perioden januari - september 2008 Niomånadersperioden 2008 • Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 50% till 143,0 (95,1) MSEK • Resultat ef... Fortsätt läsa

2007